„ Na ludową nutę”

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

„ Na ludową nutę”

Dnia 26 września 2018 roku klasa II d rozpoczęła w Operze Krakowskiej cykl spotkań warsztatowo – edukacyjnych „ Na ludową nutę”. Są to zajęcia związane z poznawaniem folkloru i obyczajów własnego narodu. Projekt wpisuje się w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Poprzez taniec, muzykę i śpiew, organizatorzy chcą wzbudzić u dzieci nie tylko poczucie własnej tożsamości narodowej, ale także ciekawość i otwarcie na otaczający świat.

Podczas zajęć, dzieci będą miały okazję przyjrzeć się tańcom i strojom ludowym, wziąć udział w warsztatach tanecznych, plastycznych czy wokalnych oraz posłuchać ciekawych legend i opowieści na temat wybranego regionu Polski. Każde spotkanie dotyczyć będzie jednego tańca narodowego lub grupy tańców ludowych, charakterystycznych dla danego obszaru Polski.
Pierwsze spotkanie dotyczyło tańca narodowego jakim jest krakowiak i zatytułowane było „ Krakowiak. Niech każdy się dowie, że mieszkam w Krakowie”. Podczas spotkania dzieci zapoznały się z legendami „ O smoku wawelskim i dzielnym szewczyku”, „ O Wandzie, co nie chciała Niemca”, „ O Lajkoniku”, „ Pan Twardowski”. Poznały nazwy poszczególnych elementów stroju krakowskiego dla dziewcząt i chłopców, mogły je także przymierzyć. Nauczyły się kroków krakowiaka: cwał bokiem, drobna kaszka, krzesany, krok kulawy, hołubce. Na zakończenie zwiedziły gmach Opery oraz otrzymały kolorowankę dotyczącą tematyki zajęć.
Kolejne spotkanie za miesiąc.

„Na ludową nutę” to cykl spotkań warsztatowo-edukacyjnych, związanych z poznawaniem folkloru i obyczajów własnego narodu. Projekt wpisuje się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Poprzez taniec, muzykę i śpiew, chcemy wzbudzić u dzieci nie tylko poczucie własnej tożsamości narodowej, ale także ciekawość i otwarcie na otaczający świat. Podczas zajęć, dzieci będą miały okazję przyjrzeć się tańcom i strojom ludowym, wziąć udział w warsztatach tanecznych, plastycznych czy wokalnych oraz posłuchać ciekawych legend i opowieści na temat wybranego regionu Polski.
Każde spotkanie dotyczyć będzie jednego tańca narodowego lub grupy tańców ludowych, charakterystycznych dla danego obszaru Polski. Mając świadomość, że folklor rzadko pojawia się w programach edukacyjnych szkół serdecznie zapraszamy dzieci z klas I-III szkół podstawowych.
Za program cyklu „Na ludową nutę” odpowiadają: Kinga Kużdżał, prowadząca i wieloletni pedagog Studia Baletowego Opery Krakowskiej oraz Piotr Krajewski, absolwent Studia.

 

Zapraszamy na warsztaty w terminach:

26.09.2018, godz. 9.30 (środa) – „Krakowiak. Niech każdy się dowie, że mieszkam w Krakowie”
26.09.2018, godz. 11.30 (środa) – „Krakowiak. Niech każdy się dowie, że mieszkam w Krakowie”
6.10.2018, godz. 11.00 (sobota) – „Krakowiak. Niech każdy się dowie, że mieszkam w Krakowie”

Podczas zajęć zatańczą Alicja Kapusta i Piotr Krajewski, absolwenci Studia Baletowego Opery Krakowskiej.

25.10.2018, godz. 9.30 (czwartek) – „Polonez. Tajemnica komnaty na Wawelu”
25.10.2018, godz. 11.30 (czwartek) – „Polonez. Tajemnica komnaty na Wawelu”
27.10.2018, godz. 11.00 (sobota) – „Polonez. Tajemnica komnaty na Wawelu”
21.11.2018, godz. 9.30 (środa) – „Kujawiak. Opowieści starego dębu…”
21.11.2018, godz. 11.30 (środa) – „Kujawiak. Opowieści starego dębu…”
24.11.2018, godz. 11.00 (sobota) – „Kujawiak. Opowieści starego dębu…”