Nowe książki do biblioteki szkolnej.

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Nowe książki do biblioteki szkolnej.

Biblioteka szkolna otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił się o 1171 woluminów. Zostały zakupione lektury szkolne, które były bardzo zniszczone lub w ogóle nie były dostępne, ponadto serie wydawnicze dla dzieci uczących się czytać i bardzo dobrze czytających, powieści przygodowe, obyczajowe, historyczne, baśnie, legendy.

W dniu 19 grudnia 2019 r. dotarła do szkoły pierwsza przesyłka z książkami. Uczniowie z klasy 7a i 8c bardzo zaangażowali się w pomoc przy rozpakowywaniu paczek, układaniu książek, weryfikacji stanu faktycznego z protokołem zdawczo-odbiorczym.

Pierwszymi czytelnikami nowych książek z serii Biura Detektywistycznego Lassego i Mai są uczniowie z klasy 2c.

Aleksandra Błażewicz, nauczyciel bibliotekarz