Certyfikaty

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

W projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Gimnazjum nr 47 im. Janusza Kusocińskiego uczestniczy od 2009 roku.

W 2014 roku szkoła otrzymała certyfikat Lider Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Od września 2017 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w skład, którego wchodziło Gimnazjum nr 47 został przekształcony w Szkołę Podstawową nr 91 im. Janusza Kusocińskiego.

We wrześniu 2018 roku został szkole przyznany certyfikat „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” dla Szkoły Podstawowej nr 91.

Do głównych zadań w realizacji programu należą:

 • poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły,
 • zmiany infrastruktury szkoły,
 • informowanie i edukowanie uczniów ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
 • prowadzenie warsztatów i działań edukacyjnych dla uczniów,
 • edukacja uczniów pod kątem odpowiedzialności karnej nieletnich,
 • informowanie i angażowanie rodziców ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole.

Nasi Partnerzy:

 • VIII Komisariat Policji w Krakowie
 • Straż Miejska Miasta Krakowa
 • Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4
 • MCPU,
 • Dzienny Ośrodek Socjoterapii – „Siemacha”,
 • MOPS – p. Iwona Juda
 • Szkoły partnerskie – projekt Erasmus+
 • Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
 • Klub Sportowy „SKS Kusy”