Oferta edukacyjna

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Edukacja wczesnoszkolna liczy obecnie 12 oddziałów.

O nas edukacja wczesnoszkolna

 • Dzieci objęte są na terenie szkoły opieką szkolnego pedagoga, psychologa i logopedy. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną (os. Szkolne 27).
 • Począwszy od klasy pierwszej uczniowie biorą udział w zajęciach nauki pływania ( raz w tygodniu).
 • Od 2016 roku utworzono klasę pływacką. Uczniowie mają codziennie jedną godzinę zajęć na basenie oraz pięć godzin wf – u z trenerem.
 • W klasach I – III odbywają się zajęcia nauki pływania na basenie mieszczącym się w naszej szkole.

??????????????????????

 • Naukę języka angielskiego dzieci rozpoczynają w klasie pierwszej.
 • Uczniowie uczestniczą w zajęciach komputerowych korzystając z sali informatycznej.
 • Po zajęciach lekcyjnych dzieci mogą uczestniczyć w zbiórkach drużyny zuchowej działającej w Szczepie Czerwonych Maków, w zajęciach tanecznych, szachowych, robotyce, zajęciach lekkoatletycznych oraz piłki ręcznej.
 • W godzinach od 7.00 do 17.00 zaprasza świetlica szkolna. Tu uczniowie rodziców pracujących mogą spędzić wolny czas przed i po lekcjach. Wychowawcy organizują szereg zajęć plastyczno-technicznych, muzycznych z elementami tańca oraz zabaw ruchowych. Podczas pobytu w szkole dzieci mają możliwość skorzystania z obiadów na stołówce szkolnej.
 • Czytelnicze zamiłowania dzieci realizują po uroczystym przyjęciu w progi biblioteki szkolnej już w klasie pierwszej.
 • Troskliwą opieką medyczną uczniów klas młodszych otacza codziennie pielęgniarka pani Barbara Biesiada oraz raz w tygodniu stomatolog.
 • Uczniowie klas młodszych uczestniczą w cyklicznych imprezach szkolnych i apelach przygotowywanych przez poszczególne klasy tj.
  • – Ślubowanie klas pierwszych
  • – Święto Edukacji
  • – Święto Niepodległości
  • – Powitanie nowego roku szkolnego
  • – Jasełka
  • – Bal karnawałowy
  • – Święto Ziemi
  • – Święto Konstytucji 3-go Maja
  • – Dzień Rodziny

O nas edukacja wczesnoszkolnao nas edukacja wczwsno szkolna

 • Swoje zdolności, wiedzę i zamiłowania uczniowie mogą sprawdzić biorąc udział w licznych konkursach na terenie szkoły i poza nią m. in. w :
  • – konkursie poetyckim
  • – konkursie ortograficznym
  • – matematycznym „KYTAMETAM” oraz matematycznym „Kangur”
  • – konkursie wiedzy o Krakowie
  • – konkursie wiedzy ogólnej „Omnibusik”
  • – konkursie przyrodniczym „Świetlik”
  • – konkursie wiedzy o ruchu drogowym
  • – w okazjonalnych konkursach plastycznych
  • – oraz uczestnicząc w zawodach sportowych m.in. Turnieju lekkoatletycznym, Turnieju „Dwa ognie”.

O nas edukacja wczesnoszkolna

 • Nasi uczniowie poznają historię swojego rodzinnego miasta uczestnicząc wraz z wychowawcami w cyklicznych wycieczkach po Krakowie .
 • Wyjścia do teatru, filharmonii, operetki, kina, muzeów rozwijają u dzieci wrażliwość na kulturę i sztukę.
 • Wyjazdy na zielone szkoły oraz wycieczki autokarowe sprzyjają integracji i zacieśnianiu pozytywnych więzi między uczniami w klasach.
 • Współpracujemy również z przedszkolami, organizując dzień otwarty dla przedszkolaków i ich rodziców.

20170411_093743_1491902128363_resized Zdjęcie2355