Kalendarium 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017 / 2018

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12. – 31.12.2017r.

Ferie zimowe: 12.02 – 25.02.2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03. – 3.04.2018r.

Turniej „Lajkonika”: 6.04 – 8.04.2018r.

Zakończenie roku szkolnego: 22.06.2018r.

Dni ustawowo wolne: 1.11.2017r., 1.01.2018r.,  1.05.2018r.,  3.05.2018r.,  31.05.2018r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: – – –

Terminy zebrań z rodzicami:    19.09.2017r. , 24.10.2017r. , 12.12.2017r. , 23.01.2018r. ,

20.03.2018r. , 22.05.2018r.