Świetlica

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA===========================================================================

Karta zapisu na świetlicę.

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy

===========================================================================

Idą małe „świetlicoki”.

W naszej świetlicy już od rana, atmosfera niesłychana, zewsząd słychać stópek kroki …idą małe ,,świetlicoki”.
My jesteśmy ze świetlicy, najweselszej okolicy.
Uśmiech stale u nas gości, nie lubimy żadnych złości.
Fajnych zajęć wiele mamy dużo innych też poznamy.
Rysujemy, wycinamy malujemy, przyklejamy.
Gramy wiele w gry planszowe ciągle, poznajemy nowe.
Proszę wsiadać!…pojazd czeka! Dokąd?
Czy za oceany?…Na pustynię?
W lasów mrok?
Nie!!! Ruszamy w kraj nieznany, by się bawić cały rok.

Ogólne informacje o świetlicy

Świetlica pełni na terenie szkoły funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne
w sposób ciągły i zorganizowany.

    • funkcje opiekuńcze

W czasie nieobecności rodziców zastępuje dzieciom dom, roztacza opiekę. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa.
Udziela pomocy i rady w każdej sytuacji, dotyczy to również trudności związanych z pełnieniem roli ucznia przez dziecko.

    • funkcje wychowawcze

Kształtuje osobowość dziecka jego postawę i zachowanie oraz cechy społeczne.
Rozwija i kształtuje zainteresowania. Rozbudza aktywność i postawę twórczą dziecka.

  • funkcje dydaktyczne

Organizuje naukę własną i pomoc w odrabianiu prac domowych
w ramach możliwości.
Organizuje konkursy, uroczystości związane z kalendarzem świąt, zajęcia tematyczne wynikające z planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.
Kształtuje nawyki i zasady kultury życia codziennego.