Edukacja klas 1, 2, 3Świetlica | Edukacja klas 1, 2, 3

Świetlica

OLYMPUS DIGITAL CAMERA===========================================================================

Karta zapisu na świetlicę 2016r. 2017r.

===========================================================================

Idą małe „świetlicoki”.

W naszej świetlicy już od rana, atmosfera niesłychana, zewsząd słychać stópek kroki …idą małe ,,świetlicoki”.
My jesteśmy ze świetlicy, najweselszej okolicy.
Uśmiech stale u nas gości, nie lubimy żadnych złości.
Fajnych zajęć wiele mamy dużo innych też poznamy.
Rysujemy, wycinamy malujemy, przyklejamy.
Gramy wiele w gry planszowe ciągle, poznajemy nowe.
Proszę wsiadać!…pojazd czeka! Dokąd?
Czy za oceany?…Na pustynię?
W lasów mrok?
Nie!!! Ruszamy w kraj nieznany, by się bawić cały rok.

Ogólne informacje o świetlicy

Świetlica pełni na terenie szkoły funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne
w sposób ciągły i zorganizowany.

  • funkcje opiekuńcze

W czasie nieobecności rodziców zastępuje dzieciom dom, roztacza opiekę. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa.
Udziela pomocy i rady w każdej sytuacji, dotyczy to również trudności związanych z pełnieniem roli ucznia przez dziecko.

  • funkcje wychowawcze

Kształtuje osobowość dziecka jego postawę i zachowanie oraz cechy społeczne.
Rozwija i kształtuje zainteresowania. Rozbudza aktywność i postawę twórczą dziecka.

 • funkcje dydaktyczne

Organizuje naukę własną i pomoc w odrabianiu prac domowych
w ramach możliwości.
Organizuje konkursy, uroczystości związane z kalendarzem świąt, zajęcia tematyczne wynikające z planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.
Kształtuje nawyki i zasady kultury życia codziennego.

 

Regulamin świetlicy

Informacje dla rodziców

 • Świetlica czynna jest w godzinach od 700 – 1700.
 • Rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka do godziny 1700. Po godzinie 1700 za dziecko pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice
 • Do świetlicy przyjmowane są dzieci rodziców pracujących z klas 0, I, II, III, oraz dzieci starsze lub mające szczególną sytuację po uzyskaniu zgody Dyrekcji szkoły.
 • W każdym roku szkolnym w dniu zapisu ucznia do świetlicy, rodzice wypełniają nową kartę zapisu.
 • W karcie rodzice zgłaszają pisemnie ( podając imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) osoby, które uprawniają do odbioru dziecka.
 • W przypadku, gdy dziecko wychodzi samodzielnie ze świetlicy musi posiadać pisemną zgodę rodziców w dzienniczku lub na kartce. Na telefoniczną prośbę rodziców dzieci nie będą zwalniane.
 • Należy bezwzględnie zgłosić nauczycielom świetlicy przewlekłe choroby dzieci i związane z nimi zalecenia lekarskie.
 • Opiece wychowawców nie podlega dziecko, które nie dotrze do świetlicy.
 • Dziecko, które nie stosuje się do regulaminu a sposób jego zachowania jest zagrożeniem dla zdrowia innych dzieci może być w trakcie roku szkolnego wypisane ze świetlicy.
 • Do świetlicy dzieci przynoszą codziennie niezależnie od rodzaju zajęć pantofle
  i podpisany dzienniczek.
 • Rodzice ponoszą odpowiedzialność za celowe zniszczenie sprzętu świetlicowego lub wyrządzenie innej szkody przez dziecko, podczas jego pobytu na świetlicy. Prosimy o kontrolowanie przedmiotów przynoszonych przez dzieci do szkoły. Zabraniamy przynoszenia niebezpiecznych narzędzi (np. scyzoryków).
 • Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty i zabawki np. gry elektroniczne, telefony komórkowe, oraz pieniądze przynoszone przez dzieci do szkoły.
 • Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci chorych, lub z objawami choroby (katar, kaszel, wymioty).
 • Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych i do przestrzegania poleceń wychowawców świetlicy.
 • Telefonów komórkowych w świetlicy dzieci mogą używać tylko w celu kontaktu
  z rodzicami. W przypadku robienia zdjęć lub filmowania kolegów telefon będzie zabrany przez wychowawcę i oddany osobiście rodzicom.
 • Po przyjściu opiekuna, dziecko opuszcza teren świetlicy, nie zostaje na dłużej.
 • Wszelkie sprawy indywidualne, zastrzeżenia dotyczące pracy świetlicy, uwagi i propozycje należy zgłaszać bezpośrednio nauczycielom świetlicy codziennie do godziny 1700.
 • Telefon kontaktowy do świetlicy 12 644-24-75 wew. 34, kom. 668 141 888.