Funkcjonowanie placówki SP91

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Funkcjonowanie placówki SP91

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwracamy się z prośbą o wykorzystanie innych sposobów załatwiania spraw, niż bezpośrednia wizyta w siedzibie szkoły do dnia 10 kwietnia 2020r. włącznie (z możliwością przedłużenia): 

  • pocztą,
  • mailowo: sekretariat@zsos1.pl,
  • telefonicznie: 12-644-24-75