Konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

We wtorek 12 czerwca odbył się szkolny konkurs dla klas 3-ich „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Uczestnicy wykazali się znajomością przepisów ruchu drogowego  i znaków drogowych  oraz  umiejętnością reagowania w sytuacjach zagrożenia życia.

Uczniowie uzyskali następujące wyniki:
I miejsce: klasa 3 d -Wójcik Hanna, Kowalczyk Grzegorz
II miejsce: klasa 3a-Ścibor Natalia, Gabriel Wojewoda
III miejsce: klasa 3c-Jan Marczak, Nowicka Ewa
Gratulujemy!
Magdalena Pawlak, Anna Boroń