Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 91
im. Janusza Kusocińskiego
os. Handlowe 4
31-935 Kraków

tel. 12-644-24-75

e-mail: sekretariat@zsos1.pl

NIP: 678-30-43-789