Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Telefon Mara Papado

Adres szkoły:

Szkoła Podstawowa nr. 91
os. Handlowe 4
31-935 Kraków
tel: 12-644-24-75
e-mail: sekretariat@zsos1.pl