Program „Wzorowa łazienka”.

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Program „Wzorowa łazienka”.

Nasz szkoła aktywnie włączyła się w  program  „Wzorowa łazienka”, którego celem jest poprawa stanu higieny i czystości w polskich szkołach.

16 maja, w klasach młodszych odbył się z tej okazji apel, jako podsumowanie podjętych w klasach młodszych działań. Zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej na temat „Wzorowa łazienka”. Każda klasa przygotowała i przedstawiła rymowankę o higienie. Wspólnie odśpiewaliśmy piosenkę „Mydło wszystko umyje”. Gościem specjalnym była pani Barbara Biesiada, która przypomniała o konieczności dbania o czystość. Każdy uczestnik spotkania mógł oddać głos na najciekawszy jego zdaniem projekt łazienki.  Apel poprowadziły koordynatorki akcji pani Katarzyna Pisaniak i pani pedagog Monika Noga. Zachęcamy do głosowania do 21 czerwca!

Anna Boroń