Wizyta w Akademii Kropelki .

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Wizyta w Akademii Kropelki .

Pod koniec marca uczniowie klasy 3 b uczestniczyli w warsztatach z cyklu „Akademia Kropelki”, które odbyły się na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Bielany.


Dzieci zapoznały się z obiegiem wody w przyrodzie, zależnościami ekosystemów i wpływem działalności człowieka na zasoby naturalne. Zajęcia te służyły przede wszystkim kształtowaniu postaw proekologicznych.
Warsztaty odbywały się w różnokolorowych zespołach rywalizujących ze sobą podczas wykonywanych zadań i konkursów. Na zakończenia wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety i materiały edukacyjne. Zajęcia były bardzo ciekawe i pozwoliły uczniom na usystematyzowanie posiadanej wiedzy.

Anna Boroń