Wizyta w Ekospalarni

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Wizyta w Ekospalarni

 

We  wtorek, 29 maja klasa 2b i 2d  odwiedziły nowoczesny  Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, zwany w skrócie Ekospalarnią.
Dzieci obejrzały  film dotyczący konieczności gospodarowania odpadami oraz zobaczyły miejsca składowania  i  przetwarzania śmieci.

W kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych przemierzały  pod kierunkiem pani przewodniczki ścieżkę edukacyjną. Dowiedziały się w jaki sposób ze śmieci wytwarzana jest  w zakładzie  energia elektryczna i cieplna, a także do czego wykorzystuje się odpady powstające w procesie przetwarzania. Uczniowie mogli porozmawiać  z pracownikami. Szczególne wrażenie zrobił na dzieciach pobyt w kabinie suwnicowej , z której rozlegał się widok na bunkier z odpadami. Mamy nadzieję , że ta wycieczka przyczyni się do budzenia postaw ekologicznych wśród najmłodszych mieszkańców naszego pięknego miasta.

Anna Boroń, Magdalena Pawlak