Zaczytana zakładka

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Zaczytana zakładka

W dniu 12 kwietnia 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w międzyszkolnym konkursie plastyczno-literackim pt.: „Zaczytana zakładka” zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie.

Zadaniem uczestników konkursu było napisanie krótkiego opowiadania o swojej ulubionej książce oraz wykonanie zakładki, która będzie ilustracją do tej książki.

Przewodniczący Rady Dzielnicy XII, Pan Zbigniew Kożuch, wręczył laureatom dyplomy i nagrody. Oprawę artystyczną spotkania zapewnił zespół teatralny Carpe Diem z MDK im. K.I. Gałczyńskiego prezentując dwie pantomimy nawiązujące do tematyki życzliwości wobec drugiego człowieka.

Jury konkursu przyznało równorzędne nagrody i wyróżnienia:

Nagrodzeni uczniowie:

  • Lilianna Siwek, kl. 2d
  • Matylda Łojek, kl. 2b
  • Joanna Szydłak, kl. 2b

Uczniowie wyróżnieni:

  • Agata Policht, kl. 2b
  • Mateusz Kwiecień, kl. 2b

 

Gratuluję laureatom!

Aleksandra Błażewicz (Daniec), nauczyciel bibliotekarz