Archiwum Wydarzeń Szkolnych Kwiecień2015

Konkurs plastyczny „(prze)MOC W RODZINIE”

KONKURS PLASTYCZNY
dla uczniów klas 4 – 6 oraz gimnazjum.
Temat: „(prze)MOC W RODZINIE”.Organizatorem konkursu jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Działań Lokalnych nr 4 działający w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w partnerstwie z Radą Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa.
Termin składania prac do 22 maja 2015 r.

Prace można składać u:

nauczyciela plastyki p. Bogdana Haniebnika

oraz u pedagogów szkolnych p. Joanny Gondek, p. Moniki Noga.

Praca w dowolnej technice, w formie plakatu w rozmiarze A2.

Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

Czekają bardzo atrakcyjne nagrody!!!

  1. Wręczenie nagród odbędzie się 13 czerwca 2015 r. w trakcie imprezy plenerowej zorganizowanej z okazji Dni Nowej Huty na terenach zielonych pomiędzy NCK a os. Centrum E.
  2. Nagrodą główną GRAND PRIX w konkursie jest NOWOCZESNY ROWER.
  3. Nagrodami będą: np. tablety, specjalistyczne przybory plastyczne, kursy plastyczne i językowe, sprzęt sportowy i inne.
  4. Przewiduje się również nagrodę dla szkoły, za największe zaangażowanie w realizowane przedsięwzięcie.

Praca, która wygra cały konkurs będzie wykorzystana jako plakat informacyjny programu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Strona 1 z 11