Dzień Języka Ojczystego

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Dzień Języka Ojczystego

Ustanowiony przez UNESCO Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest    21 lutego każdego roku. W Szkole Podstawowej nr 91 w Krakowie uczniowie obchodzili ten dzień – ze względu na ferie zimowe – nieco później. Formą świętowania był udział w projekcie edukacyjnym przygotowanym przez uczniów klas: 4C i 6C – Czy warto być eru(E)dytą?


Celem projektu było przekonanie nastolatków, że trzeba poznawać nowe słowa i zapamiętywać ich znaczenie. Jest to najlepsza droga do wzbogacenia słownictwa.

Czyż fakt, że wiesz, co znaczy prestidigitator, reperkusja, huncwot, capstrzyk czy atencja nie jest źródłem satysfakcji?

W czasie projektu uczniowie odgadywali znaczenia słów z kontekstu, obejrzeli graficzne ilustracje frazeologizmów i trudzili się, by poprawnie odczytać łamańce językowe. Takie jak te poniżej:

▪ Czarny dzięcioł z chęcią pień ciął.

▪ Trzmiel na wrzosie w trzcinie siedzi, z trzmiela śmieją się sąsiedzi.

  Dzieci przygotowały także kolorowe plakaty ortograficzne, a w czasie przerw sprawdzały (tak, to nie pomyłka!), czy nauczyciele potrafią przeczytać skomplikowane teksty. Nastolatkowie zakończyli uroczystość przekonani, że warto być erudytą i że dobrze jest używać słów: proszę, dziękuję, przepraszam, lubię cię, bo one wiele w życiu ułatwiają.

Wszystkim dzieciom serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę.

Na zdjęciach: Wiktoria i Ala z klasy 6C – prowadzące projekt – oraz uczestnicy imprezy z klas czwartych, piątych i szóstych, a także chrząszcze ze Szczebrzeszyna.

Koordynatorki projektu: Urszula Drajewicz i Agnieszka Stojak

« 1 z 2 »