Wyniki wyborów Samorządu Od Kusego

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Wyniki wyborów Samorządu Od Kusego

3,2,1 … ZaczynaMY! Niniejszym prezentujemy całemu światu wyniki wyborów Samorządu Od Kusego przeprowadzonych w ramach szkolnego Święta Demokracji oraz Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 91 w Krakowie zawierający m. in. zapisy ordynacji wyborczej.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Młodzieżowa Komisja Wyborcza, której przewodniczyła nowo wybrana Ambasadorka Praw Dziecka, a przewodnicząca samorządu z ubiegłego roku szkolnego – Gabriela Pękala.

Protokół wyników wyborów Samorządu Od Kusego AD 2018

Dzień i miejsce przeprowadzenia wyborów:

30 października 2018 r. (wtorek),

Szkoła Podstawowa nr 91 im. J. Kusocińskiego,

os. Handlowe 4, 31 – 935 Kraków

 

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Młodzieżowa Komisja Wyborcza w składzie:

  • Gabriela Pękala (przewodnicząca),
  • Szymon Korta,
  • Wiktor Iwanicki

Liczba uczniów uprawnionych do głosowania: 520 osób

Wszystkich głosów oddanych: 436,

W tym głosów ważnych: 417

Frekwencja wyborcza:  83,8 %

W wyniku wyborów ustalono skład Zarządu samorządu:

  • Przewodniczący SU (prezydent) – Michał Glonek (114 głosów)
  • Zast.  przew. (arcymistrz) – Małgorzata Król (106 głosów)
  • Skarbnik SU (Minister Finansów)  – Bartłomiej Batko (102 głosy)
  • Sekretarz SU (kanclerz)  – Martyna Klaja (95 głosów)

A teraz nie pytaj co samorząd może zrobić dla Ciebie.

Pomyśl jak możesz zmienić szkołę 🙂 i zrób to z samorządem !