O uśmiech dziecka – projekt

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

O uśmiech dziecka – projekt

 

Bierzemy udział w projekcie:

O uśmiech dziecka. Promocja zdrowia i profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Gminie Miejskiej Kraków

 

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalistyczna Poradnia Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii realizacją projekt „O uśmiech dziecka. Promocja zdrowia i profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Gminie Miejskiej Kraków”.

Celem projektu jest wdrożenie do praktyki szkolnej założeń wybranych, rekomendowanych przez MEN programów w procesie wychowawczym oraz we współpracy z rodzicami.