Projekt Powiedz NIE Przemocy

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Projekt Powiedz NIE Przemocy

PROJEKT „Powiedz NIE Przemocy”

Projekt ma na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkole. Skoncentrowany jest na rozpoznawaniu i wzmacnianiu zasobów i potencjału szkoły oraz  jej społeczności.

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych
w zakresie zapobiegania przemocy rówieśniczej, zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz  tworzenie przyjaznego środowiska w szkole.

Cele szczegółowe:

  • kreowanie  bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły;
  • zaangażowania uczniów w przeciwdziałanie przemocy, zwrócenie uwagi na występujące zagrożenia oraz kształtowanie nawyków ich unikania;
  • zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży;
  • promowanie wśród dzieci i młodzieży kreatywnego sposobu spędznia czasu wolnego;
  • zachęcanie uczniów do odkrywania talentów i ciekawych zainteresowań.

 

Czas trwania projektu :październik 2018 r. – kwiecień 2019 r.

 

Regulamin konkursu w ramach Projektu Powiedz NIE Przemocy

Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-Konkursu-ZGŁOSZENIE-DO-PROJEKTU-KONKURSU-Powiedz-NIE-Przemocy

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Konkursu-Powiedz-NIE-Przemocy

Załącznik-nr-3-do-Regulaminu-Projektu-INFORMACJA-ADMINISTRATORA-O-PRZETWARZANIU-DANYCH-OSOBOWYCH