Ogłoszenie

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły,

W związku z wynikiem przeprowadzonego referendum prawdopodobnie od poniedziałku 8 kwietnia 2019 większość pracowników naszej szkoły przystąpi do strajku.

Zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki. Może dojść do sytuacji gdzie nie będzie możliwości  zapewnienia dzieciom higienicznych i bezpiecznych warunków przebywania na terenie szkoły.
Bardzo proszę o zrozumienie w tej trudnej sytuacji.
Na bieżąco będziemy Państwa informować o sytuacji oraz o podejmowanych decyzjach.
Prosimy i śledzenie wiadomości w dzienniku LIBRUS.

Z poważaniem
Dorota Sowa-Kołodziej