W kręgu mitów i kultury antycznej

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

W kręgu mitów i kultury antycznej

Alicja Szulc z klasy 3B gimnazjum otrzymała wyróżnienie w wojewódzkim konkursie wiedzy „W kręgu mitów i kultury antycznej”.