Handball at school

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Handball at school

 W dniach 2-4 września 2019 odbyło się szkolenie „Handball at school”, które Związek Piłki Ręcznej w Polsce wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki przeprowadził w naszej szkole.

Kraków był pierwszym miastem na mapie Polski, które odwiedziła – Ilona Hapkova, metodyk i trener z Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF), ze swoim cyklem szkoleń i treningów Handball at School. Ta znakomita i uznana trenerka piłki ręcznej poprowadziła przez trzy dni zajęcia teoretyczne i praktyczne w języku angielskim.Zaznajomiła nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych i trenerów z metodami szkolenia i nowinkami w tym zakresie. Wykorzystując bazę treningową naszej szkoły oraz współpracując z grupami ćwiczebnymi dziewcząt i chłopców pokazała nowe trendy w szkoleniu piłki ręcznej. W kursie brali udział nauczyciele naszej szkoły, zdobywając kolejne doświadczenia w pracy trenerskiej z młodzieżą.