Program „Bezpieczna Szkoła”

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Program „Bezpieczna Szkoła”

Szkoła Podstawowa nr 91 uczestniczy w roku szkolnym 2019/2020 w realizacji „Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018 – 2020 Bezpieczny Kraków – Bezpieczna Szkoła”.

Bierzemy czynny udział w ograniczaniu zjawiska agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Więcej informacji o programie:

http://bezpieczny.krakow.pl/bezpieczna-szkola/