Doświadczenia chemiczne podczas nauki online

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Doświadczenia chemiczne podczas nauki online

Ostatnie tygodnie kończącego się roku szkolnego upłynęły na zdalnej nauce. Większość uczniów wykazała się w jej trakcie dojrzałą postawą i zaangażowaniem, o czym świadczą m.in. wykonywane prace. Zapraszamy do ich obejrzenia.