Zakończenie roku szkolnego – ósmoklasiści

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie