Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – drzewko

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – drzewko

W piątek 26 czerwca 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 91 w Krakowie odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – bardzo uroczyste, choć z powodu Covid – 19 nietypowe.

Uczniowie każdej klasy spotkali się z wychowawcą, by odebrać świadectwa szkolne i choć zasady social distance wyznaczyły ramy funkcjonowania – i tak daliśmy wyraz swoim emocjom. Z żalem żegnaliśmy dziewczęta i chłopców z klas ósmych, którzy odebrali świadectwa ukończenia szkoły i nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce oraz puchary za sukcesy sportowe. Do Złotej Księgi wpisaliśmy nazwiska uczniów z najwyższymi notami szkolnymi. Ósmoklasiści  wraz z wychowawcami posadzili przed wejściem głównym szkoły drzewo, by rosło przez lata. Tak jak przez wiele lat, od klasy pierwszej oni sami wzrastali wśród nas otoczeni życzliwością i troską. Absolwentom szkoły życzymy powodzenia. 

Na zdjęciach: wpis najlepszego absolwenta szkoły w Księdze Pamiątkowej oraz uczniowie klas ósmych.

Opracowała: Urszula Drajewicz