Rekrutacja uzupełniająca do klasy 1

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Rekrutacja uzupełniająca do klasy 1

Rekrutacja uzupełniająca

18.05 – 25.05

Rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie wniosków w szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora (jedynie w formie papierowej)

18.05 – 21.05

Rekrutacja uzupełniająca – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych – w dniach i godzinach ustalonych przez dyrektora

21.05

Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej o godzinie ustalonej przez dyrektora

18.05 – 26.05

Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków przez szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

11.06 godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

14.06 – 18.06

Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzanie woli przyjęcia – składanie oświadczeń w godzinach ustalonych przez dyrektora

21.06 godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

 

UWAGA:

TERMIN PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Z PŁYWANIA ODBĘDZIE SIĘ 18.05.21 r. O OGODZ. 17.15 NA BASENIE!