Wyniki szkolnego konkursu historycznego dla klas siódmych: „WIWAT MAJ, TRZECI MAJ!”

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Wyniki szkolnego konkursu historycznego dla klas siódmych: „WIWAT MAJ, TRZECI MAJ!”

Wyniki szkolnego konkursu historycznego dla klas siódmych: „WIWAT MAJ, TRZECI MAJ!”

I miejsce: Zofia Łapajerska klasa 7D

II miejsce: Zofia Skoraczewska klasa 7C

III miejsce: Piotr Tasak klasa 7C

Gratulujemy !!!

M.Guzik-Jurkowska, G.Włodarczyk