Projekt Szkolny Ogród 4 Żywiołów

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Projekt Szkolny Ogród 4 Żywiołów

Projekt Szkolny Ogród 4 żywiołów.

Czerwiec to miesiąc podsumowań wspólnych działań podejmowanych w projekcie „Szkolny Ogród 4 Żywiołów”. Dzięki projektowi zyskaliśmy miejsce przyjazne do prowadzenia praktycznych zajęć przyrodniczych i kształtowania proekologicznych postaw.

Dziękujemy Radzie Rodziców, rodzicom pomagającym przy montażu sprzętu, nauczycielom zaangażowanym w organizację zajęć, uczniom za aktywny udział w konkursach, zajęciach warsztatowych, wycieczkach przyrodniczych. Żywimy nadzieję, że podejmowane aktywności przyczyniły się do zwrócenia uwagi młodzieży i społeczności lokalnej na konieczność ochrony przyrody w najbliższym otoczeniu. Zapraszamy nadal do współpracy i dbania o nasz wspólny zielony zakątek.

A.B

Fotorelacja: żródło: GAZ-SYSTEM