Wypożyczenia podręczników

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Wypożyczenia podręczników

Klasa 4

 

Uczniowie klas 4 wypożyczają podręczniki w dniu 1.09.2021 r. podczas spotkania z wychowawcą i terenem. Proszę o zabranie plecaków/siatek/reklamówek w celu spakowania otrzymanych podręczników i zeszytów ćwiczeń.

 

Klasa 8

 

Uczniowie klas 8 wypożyczają podręczniki do przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka w dniu 1.09.2021 r. podczas spotkania z wychowawcą. Proszę o zabranie plecaków/siatek/reklamówek w celu spakowania otrzymanych podręczników i zeszytów ćwiczeń.

 

Pozostałe klasy będą wypożyczać podręczniki zgodnie z ustalonym harmonogramem z wychowawcą i nauczycielem bibliotekarzem. Rodzice i uczniowie otrzymają wiadomości poprzez dziennik elektroniczny po 2.09.2021 r.