Wspaniałe projekty mody

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Wspaniałe projekty mody

W Szkole Podstawowej nr 91 w Krakowie uczniowie klas szóstych poza rozwijaniem zainteresowań sportowych potrafią kreować  wspaniałe projekty mody. 

To kolekcje które mogą być wstępem do tego by kiedyś zagościły na łamach „Vogue”.