Wyniki badań wody

KOMUNIKAT

O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ
NA PŁYWALNI W SP NR 91 OS. HANDLOWE 4

                   Niniejszym podaje się do ogólnej wiadomości, że jakość wody basenowej oraz w systemach cyrkulacji na basenie SP nr 91 na os. Handlowe 4 w Krakowie na dzień 09.02.2018 r  spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Wystąpiły przekroczenia fizykochemiczne:

Chloroform niecki basenowej: norma 0 – 0,03, stan obecny 0,048

Chloroform jacuzzi: norma 0 – 0,03, stan obecny 0,110

Zostały podjęte działania naprawcze.

Pozostałe parametry spełniają wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Termin badania kontrolnego wyznaczono na dzień  22.02.2018 r.

Oceny jakości wody dokonuje firma – JARS.