Organizacja roku szkolnego

Kalendarz Szkolny 2016/2017

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2016
 • Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2016 – 01.01.2017
 • Ferie zimowe 30.01.2017 – 12.02.2017
 • Wiosenna przerwa świąteczna 13.04.2017 -18.04.2017
 • Egzaminy gimnazjalne dla uczniów kl. III 19 –21.04.2017
 • Zakończenie roku szkolnego 23.06.2017
 • Wakacje 26.06.2017- 31.08.2017

Termin zebrań z rodzicami SP I – III

  I semestr

 • 15.09.2016
 • 17.11.2016
 • 15.12.2016
 • 26.01.2017
  II semestr

 • 23.03.2017
 • 25.05.2017

Termin zebrań z rodzicami SP IV – VI oraz GM I –III

  I semestr

 • 13.09.2016
 • 15.11.2016
 • 20.12.2016
 • 24.01.2017
  II semestr

 • 21.03.2017
 • 23.05.2017

Pisemne powiadamianie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz ocenach nieodpowiednich i nagannych z zachowania:

 • I do 20.12.2016
 • II do 23.05.2017

Wystawianie ocen i powiadamianie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych (semestralnych):

 • I do 13.01.2017
 • II do 14.06.2017