Organizacja Roku Szkolnego

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

       • Rozpoczęcie roku szkolnego: 01.09.2020
       • Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2020 – 31.12.2021
       • Ferie zimowe: 04.01 – 17.01.2021
       • Wiosenna przerwa świąteczna: 01-06.04.2021
       • Egzamin ósmoklasisty: 25-27.05.2021, termin dodatkowy: 16-18.06.2021
       • Zakończenie roku szkolnego: 25.06.2021
       • Wakacje: 26.06.2021 – 31.08.2021

 

 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych:  24.05.2021, 04.06.2021

 

 

Terminy zebrań z rodzicami 

      KLASY 1-3

I semestr

 • 01.09.2020
 • 08.10.2020 (dyżur informacyjny)
 • 05.11.2020 (dyżur informacyjny)
 • 17.12.2020
 • 28.01.2021 

II semestr

 • 18.03.2021 (dyżur informacyjny)
 • 22.04.2021 (dyżur informacyjny)
 • 20.05.2021
  •  

     KLASY 4-8

I semestr

 • 01.09.2020
 • 06.10.2020 (dyżur informacyjny)
 • 03.11.2020 (dyżur informacyjny)
 • 15.12.2020
 • 26.01.2021 

II semestr

 • 16.03.2021 (dyżur informacyjny)
 • 20.04.2021 (dyżur informacyjny)
 • 18.05.2021
  •  
 

 

Pisemne powiadamianie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz ocenach nieodpowiednich i nagannych z zachowania:

   • semestr I  – 22.12.2020
   • semestr II – 11.06.2021

Wystawianie ocen i powiadamianie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych (semestralnych):

  • semestr I do 20.01.2021
  • semestr II do 18.06.2021