Organizacja Roku Szkolnego

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

     • Rozpoczęcie roku szkolnego: 03.09.2016
     • Zimowa przerwa świąteczna: 22.12.2018 – 01.01.2019
     • Ferie zimowe: 14-27.01.2019
     • Wiosenna przerwa świąteczna: 18-23.04.2019
     • Egzaminy gimnazjalne dla uczniów kl. III: 10-12.04.2019
     • Egzamin ósmoklasisty: 15-17.04.2019
     • Zakończenie roku szkolnego: 21.06.2019
     • Wakacje: 22.06.2019 – 31.08.2019

   

Termin zebrań z rodzicami 

  • I semestr
   • 18.09.2018
   • 23.10.2018
   • 20.11.2018
   • 11.12.2018 (dyżur)
   • II semestr
   • 08.01.2019
   • 19.02.2019 (dyżur)
   • 19.03.2019
   • 14.05.2019 

Pisemne powiadamianie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz ocenach nieodpowiednich i nagannych z zachowania:

   • I do 20.11.2018
   • II do 14.05.2019

Wystawianie ocen i powiadamianie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych (semestralnych):

  • I do 21.12.2018
  • II do 12.06.2019