Samorząd Uczniowski

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Nowohucka „Podróż za jeden uśmiech” Samorządu Od Kusego w r. szk. 2018/19 organizowana pod hasłem „Samorząd rządzi, samorząd radzi, samorząd nigdy Was nie zdradzi”  😎 


Super Akcja „Uczymy szacunku do tradycji” (kategoria Tak dla kultury, czyli wydarzenie o charakterze artystycznym)

Jest  w karnawale nieco zapomniany zwyczaj taki – przebierają się dziewczyny i chłopaki, i już jako kolędnicy chodzą z gwiazdą po ulicy, kto ich wpuści do swej chaty będzie piękny i bogaty, kto zaprosi ich do środka tego szczęście wkrótce spotka. Z okresem poświątecznej radości zwłaszcza w małych społecznościach lokalnych związana jest organizacja orszaków kolędniczych. Ich celem jest kultywowanie różnych przekazywanych z pokolenia na pokolenie tradycji i zwyczajów związanych z życiem religijnym i kulturą danego regionu. Jako Samorząd Od Kusego podjęliśmy się zadania, aby ten ważny element ludowości związanej ze staropolską tradycją kolędowania spopularyzować także wśród społeczności szkolnej i w środowisku lokalnym. Jednak oprócz wymiaru kulturalnego nasze samorządowe działania miały też wymiar charytatywny i pozwoliły zintegrować się przez sztukę.

Temat Super Akcji: Uczymy szacunku do tradycji

Kategoria konkursowa:  Tak dla Kultury, czyli wydarzenie o charakterze artystycznym.

Termin: etap planowania projektu – początek stycznia, super finał akcji – 10 stycznia 2019 r.

Miejsce: sala estradowa edukacji wczesnoszkolnej w SP nr 91 oraz Przedszkole nr 105

Forma działań: warsztaty muzyczne i orszak kolędniczy, mini festiwal kolęd Stars Kusy Friends wzorowany na programie Voice Kids oraz zajęcia artystyczne „Własnoręcznie od Serca”.

Cele Super Akcji:

– kształtowanie postawy odpowiedzialności za szkolne środowisko rówieśnicze i lokalną wspólnotę organizując zajęcia o charakterze kulturalnym,

– ocalić od zapomnienia ludową tradycję chodzenia po domach grup przebierańców składających wierszem albo kolędą życzenia pomyślności,

– okazanie życzliwości wobec naszych młodszych kolegów i koleżanek ze szkoły poprzez dzielenie się z nimi swoimi talentami artystycznymi.

Zadania samorządu:

 1. Działania informacyjne – poprzez trójki klasowe przekazanie informacji klasom o celach i założeniach programowych Super Akcji,
 2. Działania integracyjne – ustalenie zasad współpracy z opiekunami małego Samorządu Uczniowskiego edukacji wczesnoszkolnej SP nr 91.
 3. Działania logistyczne – na podstawie uzgodnień z Dyrekcją Szkoły i Przedszkola nr 105 opracowanie szczegółowego terminarza.
 4. Działania artystyczne – organizacja różnorodnych warsztatów kulturalnych w celu wyłonienia osób do samorządowego orszaku kolędniczego.
 5. Działania (wy)twórcze – przygotowanie według własnego pomysłu materiałów i rekwizytów koniecznie niezbędnych przy organizacji akcji.
 6. Działania muzyczne – organizacja od strony technicznej i programowej klasowego Mini Festiwalu Sztuki dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Od momentu kiedy pojawiła się informacja o organizacji samorządowego orszaku kolędniczego zaczęli się zgłaszać do koordynatorów uczniowie zainteresowani udziałem w tym artystycznym projekcie. Według naszego pomysłu udział w kolędowaniu miał być mega wyróżnieniem i nagrodą za różnorodną aktywność przy organizacji Super Akcji. Dlatego też zostały zorganizowane różnorodne warsztaty, w których można było wykazać się swoimi talentami muzycznymi i plastycznymi, kreatywnością przy tworzeniu strojów czy umiejętnościami kulinarnymi. Z jednej strony pozwoliło to skompletować artystyczną drużynę z sercem, bo akcja miała też wymiar charytatywny (zbiórka pieniążków na rehabilitację naszej koleżanki z samorządu), a z drugiej upowszechnić różnorodne staropolskie  tradycje i zwyczaje związane z kolędowaniem grup przebierańców w czasie karnawału.

Na dobry początek …, czyli w jaki sposób zorganizowaliśmy skład orszaku kolędniczego?

(termin: 7 – 9 stycznia, miejsce: różne miejsca i sale szkoły)

 1. Warsztaty muzyczne „Idź tam, gdzie słychać śpiew”. Główny cel zajęć – wspólne śpiewanie kolęd jako wyraz pielęgnowania staropolskiej tradycji. Dodatkowo dzięki uprzejmości nauczyciela sztuki nauka praktycznych ćwiczeń związanych z umiejętnością prawidłowej emisji głosu podczas śpiewu oraz opracowanie kolędniczego repertuaru (oprócz tradycyjnych kolęd wybraliśmy te mniej znane, jak np. Chojka, chojka czy Skrzypi wóz.). W części teoretycznej omówiliśmy czym jest kolęda i pastorałka, jaka jest ich tematyka oraz kiedy można śpiewać kolędy według polskiej tradycji.
 2. Warsztaty artystyczne „Kolędnicy. Ożywiamy zapomniane zwyczaje”. Główny cel zajęć – przedstawienie zwyczaju kolędowania i symboliki postaci z orszaku kolędniczego (np. gwiaździch, turoń czy anioł). Efektem zajęć było przygotowanie różnych strojów kolędniczych także według własnego pomysłu (m. in. Wzorowego Ucznia w stroju galowym z logo szkoły czy Super Sportowca w reprezentacyjnym dresie z logo Szkolnego Klubu Sportowego Kusy). Nie zapomnieliśmy też  o przygotowaniu gwiazdy betlejemskiej jako głównego symbolu naszego tradycyjnego orszaku.
 3. Warsztaty plastyczne „Aniołek wesołek” dla uczniów klas III gimnazjum. Ich celem było przygotowanie prezentów dla przedszkolaków, którymi zostały przepiękne aniołki wykonane różnymi technikami. W czasach gier na telefonach komórkowych zajęcia artystyczne pokazały uczestnikom, że można interesująco spędzać czas także w inny sposób. Dodatkowo wiele osób odkryło w sobie niezwykła kreatywność, a wykonane ozdoby były naprawdę prestiżowe. Jak się potem okazało pomysł z aniołami spotkał się z ogromnym uznaniem przedszkolaków, które  były zachwycone podarunkami.
 4. Organizacja kiermaszu ciast pod hasłem „Babeczka z sercem” była ostatnią możliwością dostania się do orszaku kolędniczego. Nasza akcja miała bowiem tez wymiar charytatywny dlatego musiały się znaleźć w nim osoby, które posiadają talent kulinarny. Kolędnicy składając na żywo życzenia wszelkiej pomyślności uczniom i nauczycielom w klasach równocześnie kwestowali i zbierali pieniążki do puszki, która szybko się zapełniła. Wiele osób okazało swoje życzliwe serce wspierając nasze działania nie tylko dobrym słowem. W ten sposób udała się nam połączyć przyjemne z pożytecznym.

„Z wesołą piosenką, z muzyką i tańcem, idą drogą przebierańcy. Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy. Hej, kolęda, kolęda!” (10 stycznia, Przedszkole 105)

Spotkanie grupy kolędników Samorządu Od Kusego zostało zaplanowane na godz. 7.20. Tak wczesna pora była spowodowana tym, że chcieliśmy kolędować nie tylko dla maluchów, ale także dla ich rodziców. Po przebraniu się w stroje kolędników barwnym orszakiem z gwiazda betlejemską wyruszyliśmy do pobliskiego przedszkola wzbudzając po drodze ogólne zainteresowanie przechodniów. Po dotarciu na miejsce podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna kolędowała w holu wejściowym śpiewająco witając wszystkich przybyłych i częstując słodkościami własnej produkcji przygotowanymi specjalnie na tę okazję. Natomiast pozostała część grupy odwiedzała przedszkolaków w ich salach i składała w sposób wierszowany tradycyjne noworoczne życzenia wszelkiej pomyślności przeplatając je wspólnym śpiewem kolęd. Radości podczas kolędowania było co niemiara także przez to, że wielu z nas miało możliwość spotkać się po latach ze swoimi ukochanymi paniami wychowawczyniami. Można powiedzieć, że przygotowana dla przedszkolaków „lekcja na żywo” o staropolskich tradycjach karnawałowych związanych z kolędowaniem okazała się dużym sukcesem! Dodatkowo udało się nam zebrać do puszki trochę pieniążków w podziękowaniu za występ i tym samym możemy wesprzeć rehabilitację naszej koleżanki z samorządu. Ona sama też pomimo kłopotów zdrowotnych dołączyła do naszego orszaku kolędniczego, bo sama też jest absolwentką tego przedszkola. Panie nauczycielki zadeklarowały  wiosną zorganizować u siebie festyn charytatywny, aby też włączyć się w akcję pomocy. To była dla nas wszystkich bardzo radosna wiadomość, że swoim występem nie tylko daliśmy radość przedszkolakom, ale też poruszyliśmy serca dorosłych.

„Jak obyczaj stary każe chcemy złożyć wam życzenia, niech ta Gwiazda Betlejemska doprowadzi was do szczęścia”, czyli Mini Festiwal Sztuki (10 stycznia, sala teatralna SP 91)

Głównym punktem Super Akcji na terenie szkoły był Mini Festiwal Sztuki zorganizowany na podobieństwo telewizyjnego programu muzycznego Voice Kids. Z tym, że indywidualne występy zastąpił  międzyklasowy konkurs kolęd w wykonaniu najmłodszych uczniów z klas 1 – 3. Ta część akcji pozwoliła na przekazanie w interesującej formie staropolskich tradycji bardzo dużej liczbie uczestników (około 260 uczniów z edukacji wczesnoszkolnej). Samo wydarzenie miało też  charakter międzypokoleniowej integracji. Swoim projektem stworzyliśmy obraz „starszaka”, który nie kojarzy się z kimś groźnym, ale jest animatorem ciekawych zajęć kulturalnych. Podczas festiwalu oprócz radosnego śpiewania kolęd zaprezentowaliśmy też multimedialną opowieść o wydarzeniach sprzed ponad dwóch tysięcy lat, które miały miejsce w małej mieścinie zwanej Betlejem. Najmłodsi uczniowie wykazali się nie tylko talentem muzycznym i znajomością bogatego repertuaru kolęd, ale także wiedzą na temat staropolskich zwyczajów kolędniczych. Wspólne muzyczne spotkanie sprawiło wszystkim uczestnikom wiele radości, a organizatorzy mieli satysfakcję, że artystyczny projekt spotkał się z tak dużym uznaniem ze strony uczniów oraz nauczycieli. Końcowym etapem Super Akcji były otwarte warsztaty artystyczne zorganizowane podczas popołudniowych zebrań. Dzięki temu rodzice nie musieli się martwić co zrobić ze swoimi pociechami w czasie, gdy sami uczestniczyli w klasowych spotkaniach z wychowawcami. Samorząd Od Kusego zadbał o to, aby najmłodsi spędzili ten czas w atrakcyjny sposób. Były zajęcia plastyczne, wycinanki, tworzenie ozdób i każdy mógł poczuć się jak prawdziwy artysta.

Na podsumowanie garść ważnych informacji:

 1. Koordynatorzy projektu – władze samorządu oraz przedstawiciele sekcji ds. Życia Kulturalnego i Rozrywkowego Samorządu Od Kusego (razem 8 osób).
 2. Organizatorzy charytatywnego orszaku kolędniczego dla przedszkolaków – 42 osoby.
 3. Grupa docelowa przedszkolaków z osiedla Spółdzielczego w Nowej Hucie, której przekazaliśmy tradycje kolędnicze – BARDZO DUŻA …
 4. Prezenty w stylu hand made (aniołki z papieru) przygotowali na zajęciach artystycznych uczniowie klas III gimnazjum  (78 osób).
 5. Uczestnicy klasowego konkursu kolęd Stars Kusy Friends w ramach Mini Festiwalu Sztuki – 260 najmłodszych uczniów z klas 1 – 3.
 6. Współpraca z nauczycielami i rodzicami przy organizacji projektu oraz uznanie ze strony dorosłych, m.in. Dyrekcji: BEZCENNE!
 7. Poziom zadowolenia organizatorów Super Akcji oraz „maluchów” z przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej: B. WYSOKI
 8. Prezentacja multimedialna przygotowana przez niezastąpionego Mc Thomsona, któremu niniejszym  „DziękujeMY”. 3,2,1 i … Przeżyjmy to jeszcze raz!

Link do bloga https://mlodziez.krakow.pl/2019/02/05/uczymy-szacunku-do-tradycji-super-akcja/

Link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=yD96E5ef_6Y

 

 


Super Akcja „Mountains Kusy Friends”(kategoria Serce na dłoni ,czy wydarzenie o charakterze charytatywnym)

(Nie)dawno temu gdzieś w (nie)odległej galaktyce na planecie Ziemia w sportowym miejscu, któremu patronuje Janusz Kusociński (ps. Kusy), narodziła się samorządowa drużyna do zadań specjalnych – Lego Kusy Friends. Inspiracją do jej powstania stał się film „Podaj dalej”, w którym główny bohater swoim niezwykłym pomysłem zmienia otaczający go świat.

Wtedy naszym zadaniem była mikołajkowa pomoc dla pewnej 6 letniej dziewczynki chorej na białaczkę limfoblastyczną, która miała tylko jedno marzenie – otrzymać klocki lego. Jej efekty przerosły nasz najśmielsze oczekiwania, bo nie tylko kupiliśmy jej wymarzony prezent, ale także uzbieraliśmy pieniążki na pomoc w leczeniu, a przy okazji wspaniale zintegrowaliśmy społeczność szkolną. Niedługo potem nastąpił epizod drugi – Music Kusy Friends. Jego głównym elementem była organizacja wiosennego Festiwalu z Sercem jako urodzinowej niespodzianki dla jednej z naszych koleżanek z samorządu.

To miała być forma naszego wsparcia (psychicznego i materialnego) w trudnym dla niej momencie, gdy zmagała się z poważnymi powikłaniami zdrowotnymi po przebytej wcześniej chorobie. I znowu zadziwiliśmy świat i siebie samych, bo akcja o charakterze artystycznym dała wszystkim mnóstwo radości, uśmiechu i pomogła w rehabilitacji, Niespodziewanie na początku listopada tego roku okazało się, że to jeszcze nie koniec działań, których celem jest  pomoc osobom oczekującym na nasze wsparcie. Dotarła do nas smutna wiadomość, że jeden  z niedawnych absolwentów naszej szkoły w wyniku choroby genetycznej stracił nagle bardzo znaczną część wzroku. Równocześnie usłyszeliśmy o akcji pomocy prowadzonej przez miłośnika gór, biegania i fotografii p. Gerarda Banacha, który w celach charytatywnych samotnie przeszedł pieszo trasę z Krakowa na Kasprowy Wierch.

Nie mogliśmy pozostać obojętni i w myśl hasła, że „Razem możemy więcej!” narodził się pomysł na kolejną odsłonę samorządowej drużyny w wersji charytatywnej. Jej nazwa to Mountains Kusy Friends,  bo symbolizuje wspólną sportową drogę pomocy, w której tle jest piękno górskich wędrówek w nieznane. I znowu to były niezapomniane dni przepełnione sercem i wiarą w to, że razem pomożemy uratowć  wzrok Konrada!

Temat Super Akcji: Gerard Banach & Mountains Kusy Friends

Kategoria konkursowa:  Serce na dłoni, czyli akcja o charakterze charytywnym

Termin: początek listopada zaplanowanie projektu i działania informacyjne, 16 XI (piątek) – współorganizacja prelekcji „Sport. Wolontariat. Człowiek. Droga” dla uczniów klas 7, 8 SP  i III gimnazjum, 20 i 22 XI (wtorek i czwartek) – charytatywny kiermasz ciast „Mąłe co nieco” podczas zebrań z rodzicami i kolejna prelekcja p. G. Banacha dla zainteresowanych osób, 1 XII – etap finałowy w postaci integracyjnego turnieju sportowego (siatkówka i dwa ognie) dla rodziców, uczniów i nauczycieli pod hasłem „Gram – nie sam, pomagam(y) i wygrywam(y) wzrok dla Konrada”.

Miejsce: kawiarenka szkolna, sala edukacji wczesnoszkolnej, sala gimnastyczna chłopców.

Zadania samorządu:: akcja informacyjna o formach pomocy, przygotowanie nagłośnienia na prelekcje o wolontariacie, konkurs plastyczny dla klas 5, kiermasz różnych słodkości, integracyjny  turniej sportowy, charytatywna aukcja przedmiotów.

Organizatorzy: głównymi koordynatorami projektu byli liderzy Mountains Kusy Friends, czyli 20 osób z sekcji ds. akcji charytatywnych oraz ds. życia kulturalnego i rozrywkowego Samorządu Od Kusego oraz gość honorowy: p. Gerard Banach

Uczestnicy: cała społeczność szkolna, czyli drużyna Mountains Kusy Friends w składzie: uczniowie (kilkaset osób!), nauczyciele i rodzice, którzy w różnorodny sposób organizacyjnie i finansowo wsparli akcję „Razem ratujemy wzrok Konrada.

A wszystko zaczęło się tak …

Najpierw była najwspanialsza podróż charytatywna współczesnego świata. Absolwent naszej szkoły pan Gerard Banach zorganizował we wrześniu br. Tatrzańską Pomoc Mierzoną Kilometrami, czyli projekt pomocy jednemu z młodych mieszkańców Nowej Huty. Jak się okazało jest nim 19 letni Konrad Wątroba, także absolwent sportowej szkoły na os. Handlowym, który w krótkim czasie w wyniku choroby utracił 80 % swego wzroku. Piesza wędrówka z Krakowa na Kasprowy Wierch (w 3 dni, czyli 144 kilometry drogi w 39 godzin marszu) miała zwrócić uwagę ludzi na konkretną pomoc dla rodziny, która z własnych środków nie jest w stanie pokryć kosztów leczenia syna w wysokości 140 000 zł.

Według założeń jej celem było uruchomienie lawiny drobnych gestów, pokazanie, że w ludziach są niezbadane pokłady niezwykłej siły i wrażliwości, aby pomagać innym. W dzisiejszych czasach czynienie dobra wymaga odwagi, aby wyjść poza spokojne ramy codziennego życia. Relację z tej wspaniałej wyprawy szlakiem górskie pomocy można zobaczyć na   https://www.facebook.com/gerard.banach/posts/1907388315963908Zainspirowani tym faktem  postanowiliśmy jako Samorząd Od Kusego stworzyć drużynę do zadań specjalnych, czyli Mountains Kusy Friends, aby włączyć się w akcję pomocy Konradowi.

Najpierw była prelekcja …

Po nawiązaniu kontaktu z p. G. Banachem ustaliliśmy szczegóły naszej współpracy na rzecz zbierania funduszy i nagłaśniania możliwości pomocy Konradowi. Pierwszym etapem była organizacja prelekcji „Człowiek. Sport. Droga. Wolontariat.”, która jest piękną i wzruszającą opowieścią o tym jak pomagać, jakie wartości niesiemy ze sobą w drodze i że warto zobaczyć drugiego człowieka w potrzebie. Wzięli w niej udział uczniowie klas 7, 8 i III gimnazjum, którzy byli pod wrażeniem tego co może dokonać człowiek, jeśli tylko ma otwarte serce i samozaparcie, aby przekazywać dobro osobom potrzebującym naszej pomocy. Ktoś powiedział kiedyś, że jeden człowiek nie jest w stanie pomóc wszystkim, ale wszyscy są w stanie pomóc temu konkretnemu. Uczestnicy prelekcji (w dwóch turach  – prawie 150 uczniów) byli pod wrażeniem jak można połączyć miłość do górskich wędrówek z ideą niesienia pomocy innym.

To spowodowało otwarcie nie tylko naszych portfeli (puszka z monetami powoli zaczęła się zapełniać), ale także wrażliwych serc. Narodziły się pomysły jak możemy się włączyć do pomocy, aby razem ratować wzrok naszego starszego kolegi. Zgodnie z hasłem jednego klubów sportowych, że „nigdy nie będziesz szedł przez życie sam …” rozpoczęliśmy działania nie tylko o charakterze finasowym polegające na zbiórce pieniędzy, Naszym celem jak  w filmie „Podaj dalej” stało się inspirowanie innych do tego, aby nie ustawać na wspólnej drodze pomocy, aż do momentu kiedy osiągniemy zamierzony efekt, a nawet jeden dzień dłużej. Bo jak powszechnie wiadomo uczynione dobro kiedyś do nas powróci. Refleksje i podsumowanie prelekcji na stronie https://www.facebook.com/gerard.banach/posts/1973528396016566

A potem Mountains Kusy Friends w akcji …

W następnym tygodniu po prelekcji rozwiesiliśmy na szkolnych korytarzach plakaty zachęcające do wsparcia akcji charytatywnej. Równocześnie każdy uczeń otrzymał kartkę z informacją o sytuacji zdrowotnej Konrada i możliwych formach pomocy. W ten sposób chcieliśmy dotrzeć do rodziców, aby wiedzieli o naszych działaniach i w miarę możliwości wsparli w różnorodny sposób ich realizację.  W celu wzmocnienia przekazu ogłoszenia pojawiły się także w dzienniku elektronicznym Librus. Reklama akcji była na medal!

Dla uczniów klas piątych zorganizowaliśmy konkurs plastyczny na rysunek inspirowany motywem przewodnim akcji, czyli górską wędrówka na szczyt Kasprowego Wierchu pieszo z Krakowa. Z otrzymanych prac został następnie przygotowany mega plakat, który wręczyliśmy p. Gerardowi Banachowi jako podziękowanie za prelekcję i płynący z niej przekaz dotyczący tego co w życiu człowieka jest ważne. Jego wzruszenie i podziękowania udowodniły nam, że to co robimy jest aż (a nie tylko) kroplą w oceanie pomocy dla ratowania wzroku Konrada..

Kiermasz słodkości “Małe co nieco” …

Podczas dwudniowych zebrań z rodzicami postanowiliśmy oprócz tradycyjnej zbiórki do puszek zorganizować kiermasz ciast. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami miało być tak, że skoro gramy jako jedna drużyna to nauczyciele pieką ciasta, samorząd sprzedaje, a rodzice kupują. W ten sposób każdy mógł dołożyć jakiś dar serca od siebie: umiejętności kulinarne czy banknoty Narodowego Banku Polskiego. Organizatorzy z samorządu (20 osób) rezygnując ze swojego czasu wolnego na rzecz udziału w popołudniowym kiermaszu też dołożyli swoją cegiełkę dobra. Niektórzy z nas spędzili wtedy prawie cały dzień w szkole zaczynając zajęcia  lekcyjne od 7.10, a  potem przygotowanie kiermaszu i powrót do domu wieczorową porą.

Zmęczenie było ogromne, ale przepełniała nas radość i duma z dobrego uczynku na szczytny cel. Dodatkowo suma zebranych pieniążków do puszki zmotywowała nas do podjęcia kolejnego wyzwania. A osobiste słowa pochwały zamieszczone na fb przez p. G. Banacha sprawiły nam wielką radość. „Jestem zaszczycony i przyjemnością było się z wami spotkać. Przyjaciele pomagają i wasz przekaz idzie dalej, w ramach Tatrzańskiej Pomocy Mierzonej Kilometrami.” https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1980363015333104&set=a.763812650321486&type=3&theater

Charytatywna integracja na sportowo …

Aż nadszedł moment finałowy naszej Super akcji charytatywnej. W sobotnie przedpołudnie zorganizowaliśmy na sali gimnastycznej trzygodzinny turniej sportowo zręcznościowy. Zawodnicy wpłacali wpisowe za udział w dowolnej wysokości, ale zbiórka pieniędzy była tylko częścią całego projektu. Jego celem było też  ukazanie, że w trudnych sytuacjach możemy jako społeczność szkolna liczyć na swoją pomoc w myśl hasła „Gram  -nie sam, pomagam(y) i wygrywam(y)”. Składające się z uczniów, rodziców i nauczycieli drużyny mogły się zmierzyć w dwóch konkurencjach sportowych. Starszacy z klas VI i wyższych rywalizowali w turnieju siatkówki, w którym jednak liczył się przede wszystkim udział, bo nie prowadziliśmy żadnej klasyfikacji medalowej. Natomiast młodsi uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej świetnie bawili się ze swoimi rodzicami w dawnej grze podwórkowej zwanej dwa ognie.

Czas spędzony w gronie koleżeńskim i rodzinnym dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń, ale również udowodnił, że wszyscy uczestnicy turnieju byli wygrani, bo razem pomogliśmy w leczeniu Konrada. Dodatkowo zorganizowaliśmy dla uczestników pchli targ pod hasłem „Bonus” (z łac. dobry). Podarowane wcześniej różne różności cieszyły się ogromnym powodzeniem, a puszka z datkami bardzo szybko się zapełniła. O dobry nastrój zawodników dbali samorządowcy z Sekcji ds. Życia Rozrywkowego, którzy przygotowali oprawę muzyczną z muzyką lat 80 tych. Dlatego wkoło cały czas było wesoło, a graliśmy jak za dawnych lat kiedy nikt jeszcze nie słyszał o telefonach komórkowych. W ten sposób promując zdrowy styl życia bawiło się prawie 100 młodszych i starszych osób. W czasach internetu to bezcenne!

To jeszcze nie jest koniec … GraMY dalej!

Chociaż nasza Super Akcja dobiegła do końca to jednak akcja pomocy dla Konrada trwa dalej. My ze swej strony podjęliśmy działania wspierające finansowo leczenie zbierając  łącznie prawie 2300 zł. nie licząc charytatywnych sms – ów i bezpośrednich wpłat na konto. Przesłaliśmy także w świat przekaz, że warto pomagać, bo wtedy nasze życie nabiera sensu.

I dlatego też zachęcamy wszystkich ludzi wielkiego serca , aby w różnorodny sposób wsparli leczenie Konrada. Dostępnych form pomocy jest wiele https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1990409360995136&set=a.763812650321486&type=3&theater Jest możliwość zorganizowania kolejnych prelekcji pt. „Sport. Wolontariat. Człowiek. Droga” w szkołach czy zakładach pracy https://www.facebook.com/gerard.banach , wpłat finansowych na portalu Razem ratujemy wzrok Konrada https://pomagam.pl/bjn70euw , przekazania jednego procentu w rozliczeniu rocznym https://www.facebook.com/photo.php?fbid=452752088584054&set=a.143791596146773&type=3&theater czy dokonanie zakupu na aukcji charytatywnej https://www.facebook.com/groups/2000664049984269/?tn-str=*F

Wielka radość sprawiły nam słowa pochwały, które przekazał nam p. Gerard Banach. Były to podziękowania dla  zaangażowanych osób za   piękne, zespołowe działanie Mountains Kusy Friends. Przekazał nam również myśl, że bardzo ważne jest, aby od najmłodszych lat dostrzegać wokół siebie innych ludzi i ich potrzeby czy problemy. Krzewienie tego jest ogromną wartością w tych czasach wszechobecnej elektroniki i zobojętnienia. Każdy z uczestników akcji otrzymał także zdjęcie przewodnie akcji z odręczną dedykacją od p. G. Banacha. DziękujeMY!

Cały Samorząd Od Kusego po Nowym Roku zamierza zorganizować w ramach Nowohuckiego Festiwalu Samorządności charytatywny turniej sportowo zręcznościowy „(e)NH(a) 2018” dla uczestników Samorządowej Ligi Mistrzów.  Szczegóły tego projektu już są w fazie planowania, zaproszenia wyślemy niebawem, a świat niech się dowie, że  Mountains Kusy Friends gra dalej na rzecz ratowania wzroku Konrada! Informacje na temat możliwych form wsparcia pomocy prosimy kierować przez FB do p. Gerarda Banacha albo na maila samorządu narycerskimszlaku@onet.pl Każda forma wsparcia pomocy jest bardzo mile widziana!

Na koniec zamieszczamy prezentację autorstwa niezastąpionego Mc Thomsona. DziękujeMY!

Link do bloga https://mlodziez.krakow.pl/2018/12/06/gerard-banach-mountains-kusy-friends-super-akcja/

Link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=IIGoMI04Q38

 

 

 

 


Super Akcja „Wolność kocham i rozumiem” (kategoria Nic o nas bez nas, czyli promocja praw i obowiązków ucznia)

Na początku bieżącego roku szkolnego Samorząd Od Kusego został poproszony przez P. Dyrektor o zaopiniowanie nowego Statutu Szkoły Podstawowej nr 91. Na specjalnie zorganizowanym spotkaniu dokonaliśmy omówienia zmian zaplanowanych w tym najważniejszym szkolnym dokumencie. Niektóre punkty zainteresowały nas nieszczególnie, ale były też takie, które wzbudziły w nas ogromne emocje. Była to zwłaszcza część dotycząca  praw i obowiązków ucznia oraz roli i znaczenia samorządu uczniowskiego w szkole. Ta powtórka wiadomości  ze statutu zainspirowała nas do zorganizowania akcji, w której celem miało być ukazanie tego co jako społeczność uczniowska możemy zrobić,  a do czego jesteśmy zobowiązani. A także jaka jest rola i znaczenie samorządu jako strażnika szkolnego regulaminu i ambasadora praw ucznia. Według naszego pomysłu kolejne etapy Super Akcji oparliśmy na informacjach z „Konwencji o Prawach Dziecka” i pojęciu wolności. Jednak nie rozumianej potocznie jako „róbta co chceta” tylko zgodnie z definicją słownikową gdzie wolność to prawo do swobodnego podejmowania decyzji spośród dostępnych możliwości. Przepełnieni energią i umotywowani tekstem piosenki Chłopców z Placu Broni ruszyliśmy do działań, których efekt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. A dzisiaj jesteśmy wielce dumni z naszej Super Akcji pomimo ogromnego zmęczenia jej organizacją!

Link do bloga https://mlodziez.krakow.pl/2018/11/07/super-akcja-wolnosc-kocham-i-rozumiem/

Link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=G0ik4lq6ohY

 

 


Szkolne święto demokracji, czyli wybory nowych władz Samorządu Od Kusego (30 X 2018 r.)

Zarząd Samorządu Od Kusego  w składzie (od lewej): 

Bartłomiej Batko – minister finansów,

Michał Glonek – prezydent SU,

Małgorzata Król – arcymistrzyni SU oraz

Martyna Klaja – sekretarz SU.

 


Historia jednego samorządu …

Samorząd Od Kusego w roku szkolnym 2017/18 uczestniczył w całorocznym konkursie organizowanym przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa w ramach programu aktywizacji młodzieży „Młody Kraków”. Za zrealizowane Super Akcje otrzymaliśmy nagrodę główną Samorządowej Ligi Mistrzów w postaci Złotego Berła Kraka. Dodatkowym wyróżnieniem dla samorządu był Kryształowy Dzwonek, czyli nagroda młodzieżowego jury tego konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Przeżyjmy to jeszcze raz …

Motto: „To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące” (Paulo Coelho)

 

 

 


Super Akcja „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ  MISTRZEM” (kategoria Sport to zdrowie, czyli wydarzenie o charakterze sportowym i/lub promującym zdrowy tryb życia)

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=GH357MnpUig&t=11s

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=up-Af4OwOko

 


Super Akcja „LEGO KUSY FRIENDS” (kategoria Szkoła się bawi, czyli integracja środowiska szkolnego)

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=qp-VTlXTIb4&t=67s

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=tDWae-DusTI&t=32s


 

Super Akcja „NIEWIDZIALNA RĘKA ARTYSTYCZNEGO DOBRA” (kategoria Serce na dłoni, czyli akcja, wydarzenie o charakterze charytatywnym)

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=dHtD1xEvUac&t=16s

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=pd5hfGp5XLk&t=6s


Super Akcja „(za)POZNAJ SWÓJ SAMORZĄD” (kategoria  Nic o nas bez nas – promocja praw i obowiązków ucznia)


Super Akcja „MINI FESTIWAL Z SERCEM” (kategoria Tak dla Kultury, czyli wydarzenie o charakterze artystycznym)

Link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=exXIHEcYpR8&t=293s


 

Super Akcja „BYĆ JAK LAJKONIK NA SPORTOWO” (kategoria Nasze miejsce na Ziemi, czyli samorząd na rzecz społeczności lokalnej)

Link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=BoXR6ST9KT8


Super Akcja „PATRIOTYZM. PODAJ DALEJ” (kategoria Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne)