Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 91
Makroregionalny Turniej Mistrzów Wojewódzkich 2017