Centrum Zdrowia Psychicznego

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Leonardo Da Vinci

W jednostce funkcjonuje Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Dzienny z całorocznym naborem do grup terapeutycznych. Centrum w ramach Oddziału Dziennego oferuje:
* 3-miesięczne turnusy (oddziaływania w formie psychoterapii grupowej, indywidualnej i
rodzinnej);
* realizację obowiązku szkolnego w godzinach pobytu.
Poradnia zapewnia kompleksową diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną oraz oferuje
grupy terapeutyczne i wspierające oraz treningi zarówno dla młodych pacjentów jak i rodziców
– opieką objęte są całe systemy rodzinne.
Pomoc skierowana jest do dzieci i młodzieży (do 18 r.ż. lub ukończenia nauki w szkołach
ponadpodstawowych) wymagających kompleksowej pomocy specjalistów z zakresu zdrowia
psychicznego.

Centrum charakteryzuje holistyczne podejście. Aktualna wiedza na temat funkcjonowania
człowieka wskazuje na nierozerwalny związek pomiędzy stanem psychicznym człowieka a jego
ciałem. Innowacyjne połączenie klasycznej psychoterapii ze zwiększaniem zdolności do
autoregulacji emocjonalnej, poprzez formy pracy z ciałem, zapewnia pełniejsze podejście do
problemów zdrowia psychicznego. Uwzględnienie perspektywy rodzinnej, rówieśniczej i
środowiskowej optymalizuje proces leczenia.
Oddziaływania są dostosowane do bieżących potrzeb Pacjenta, obejmują diagnozę i
zindywidualizowany Plan Terapii.
Grupa dobierana jest pod względem wieku, a nowe osoby nie dochodzą w trakcie trwania cyklu
leczenia

Wszystkie świadczenia realizowane są w ramach NFZ.

Kontakt
tel. +48 731 002 112
e-mail dim.pzp@cmdv.pl
rejestracja czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00

Pin It on Pinterest