Dyrekcja szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

mgr Dorota Sowa – Kołodziej
Przyjmowanie stron: środa 13.00 – 16.30

Zastępca dyrektora:
mgr Grażyna Dałkowska
Przyjmowanie stron: wtorek 14.00 – 15.00

Zastępca dyrektora:
mgr Monika Noga
Przyjmowanie stron: czwartek 14.00 – 15.00

Koordynator ds.sportu
mgr Grzegorz Zajączkowski
Przyjmowanie stron: środa 14.00 – 15.00