Aktualności

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych informuje:

Prosimy o zapoznanie się z Aneksem 1/2023 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

A w Dokumentach (w ostatniej pozycji) znajduje się wspomniany Aneksu 1/2023 do Regulaminu ZFŚS.

 

Wnioski do ZFŚŚ należy składać w zaklejonych opisanych kopertach w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach 13.11 -17.11 2023.

Realizowane będą tylko poprawnie wypełnione wnioski.

Pin It on Pinterest