Aktualności

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych informuje:

  •  
Dnia 27.05.2021r. wprowadza się do stosowania Aneks nr 1 do Regulaminu ZFŚS. Proszę o zapoznanie się ze zmianami. Aneks jest dostępny w dokumentach.

 

Szanowni Państwo,

Komisja   Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych informuje, że w celu skorzystania ze świadczeń w roku 2022 należy dostarczyć:

  • oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w gospodarstwie domowym wraz z kopiami,
  • PIT za rok 2021 (36,37,40a) swojego rozliczenia podatkowego oraz osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, legitymacji uczniowskiej lub studenckiej (dla dzieci powyżej 18 roku życia),
  • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
  • ewentualne wnioski o dofinansowanie lub zapomogi wraz z załącznikami.

 Oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej materialnej, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz wnioski do rozpatrzenia na najbliższe posiedzenie należy składać:

  • 17.05. 2022r. (wtorek): 15.00 – 16:30  – pokój nauczycielski (Dorota Kornaś)
  • 18.05.2022r. (środa): 10:45 – 11.30  – pokój nauczycielski lub sala17   (Joanna Głowacka- Żmuda)
  • 19. 05.2022r. (czwartek) 12.45 – 13.30 – pokój nauczycielski lub sala17 (Joanna Głowacka- Żmuda) ; 13.45 – 14.30 – pokój nauczycielski (Dorota Kornaś)

 

Powyższe dokumenty można  umieścić w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem (z dopiskiem ZFŚS) i wrzucić do zewnętrznej skrzynki znajdującej się po prawej stronie wejścia do szkoły lub przesłać za pośrednictwem poczty.

W kopercie proszę również umieścić spis przekazywanych  dokumentów (ułożonych zgodnie ze spisem) oraz imię i nazwisko.

Termin dostarczania kopert upływa w dniu 20 maja 2022 r. W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem poczty decydować będzie data stempla pocztowego.

Posiedzenie ZFŚS jest planowane   25 maja 2022r..

 

Proszę uważnie i dokładnie wypełniać dokumenty.

Składając wnioski  o dofinansowanie / zapomogę socjalną (załącznik nr 3) proszę drukować / kserować na jednej kartce A4  (ważne – druk dwustronny). Proszę kartek nie sklejać oraz nie łączyć zszywaczem czy spinaczem.

 

Załącznikami do oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w gospodarstwie domowym są:

kopia PIT, kopia legitymacji uczniowskiej/studenckiej.

Załącznikami do wniosków o dofinansowanie / zapomogę socjalną mogą być faktury, rachunki, bilety (proszę nie wpisywać – ksero PIT, RODO).

Dokumenty niekompletne i błędnie wypełnione nie będą przyjmowane do realizacji !

Regulamin oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły:

http://sp91krakow.pl/sp91/szkola/zfss/dokumenty/

 

Adres mailowy do kontaktu: zfss@zsos1.pl

Pin It on Pinterest