Aktualności

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych informuje:

 

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych informuje, że w celu skorzystania ze świadczeń w roku 2023 należy dostarczyć:

  • oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w gospodarstwie domowym wraz z kopiami:

– PIT za rok 2022 (36,37,40a) swojego rozliczenia podatkowego oraz osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,

– legitymacji uczniowskiej lub studenckiej (dla dzieci powyżej 18 roku życia),

  • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,

 

Termin dostarczania dokumentów upływa w dniu 5 maja 2023 r. W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem poczty decydować będzie data stempla pocztowego.

Posiedzenie ZFŚS jest planowane na 10.05.2023r.

 

Regulamin ZFŚS oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkoła – ZFŚS – Dokumenty: http://sp91krakow.pl/sp91/szkola/zfss/dokumenty/

 

Proszę zwrócić uwagę na prawidłowe i kompletne wypełnianie dokumentów, tylko takie będą realizowane.

 

Wraz z oświadczeniem o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej można złożyć wnioski o dofinansowanie lub zapomogi.

  1. Załącznikami do wniosków o dofinansowanie / zapomogę socjalną mogą być faktury, rachunki, bilety (proszę nie wpisywać – ksero PIT, RODO).

Załącznikami do oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w gospodarstwie domowym są: kopia PIT, kopia legitymacji uczniowskiej/studenckiej.

  1. Na każde świadczenie należy wypełnić oddzielny wniosek.
  2. Wnioski o dofinansowanie / zapomogę socjalną (załącznik nr 3) proszę drukować / kserować na jednej kartce A4 (ważne – druk dwustronny). Proszę kartek nie sklejać oraz nie łączyć zszywaczem czy spinaczem.
  1. Starając się o zapomogę socjalną, należy na wniosku podać jej przeznaczenie.

 

Dokumenty będą przyjmowane w następujących dniach:

24.04.2023 (poniedziałek) –  Marta Mędel – 9:00 – 9:40 – pokój nauczycielski

24.04.2023 (poniedziałek) –  Joanna Głowacka-Żmuda – 11:45 – 12:30 – pokój nauczycielski

25.04.2023 (wtorek) –  Marta Mędel – 12:40 – 13:20 – pokój nauczycielski

26.04.2023 (środa) –  Joanna Głowacka-Żmuda – 14:45 – 15:30 – sala 17

27.04.2023 (czwartek) –  Joanna Głowacka-Żmuda – 13:45 – 14:30 – pokój nauczycielski

4.05.2023 (czwartek) –  Marta Mędel – 14:30 – 15:00 – sala 36

Pin It on Pinterest