Aktualności

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych informuje:

  1. Wnioski o przyznanie dofinansowania, zapomogi socjalnej i losowej z ZFŚS będą przyjmowane w następujących dniach:

 

24.10 /poniedziałek/

– Marta Mędel – 10:45 – 11:30 – pokój nauczycielski

– Joanna Głowacka-Żmuda – 11:45 – 12.30 – pokój nauczycielski

– Marta Mędel – 14:40 – 15:25 – sala 36

 

25.10 /wtorek/          

– Joanna Głowacka-Żmuda – 10:45 – 11.30 – pokój nauczycielski

– Dorota Kornaś – 12:45 – 13:30 – pokój nauczycielski

 

26.10 /środa/            

– Dorota Kornaś – 14:40 – 15:25 – sala 38

 

  1. Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły ( www.sp91krakow.pl ) w zakładce Szkoła – ZFŚS – Dokumenty. Hasło znajduje się na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.
  2. Proszę przygotować wszystkie wnioski, jakie składamy do końca roku.
  3. Na każde świadczenie należy wypełnić oddzielny wniosek.
  4. Wnioski o dofinansowanie / zapomogę socjalną (załącznik nr 3) proszę drukować / kserować na jednej kartce A4 (ważne – druk dwustronny). Proszę kartek nie sklejać oraz nie łączyć zszywaczem czy spinaczem.
  5. Załącznikami do wniosków o dofinansowanie / zapomogę socjalną mogą być faktury, rachunki, bilety (proszę nie wpisywać – ksero PIT, RODO).

Załącznikami do oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w gospodarstwie domowym są: kopia PIT, kopia legitymacji uczniowskiej/studenckiej.

  1. Starając się o zapomogę socjalną, należy na wniosku podać jej przeznaczenie.
  2. Proszę zwrócić uwagę na prawidłowe i kompletne wypełnianie dokumentów, tylko takie będą realizowane.
  3. Osoby zatrudnione od 1.09.2022 r. chcące korzystać ze świadczeń w ZFŚS zobowiązane są do złożenia oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (według zapisu w Regulaminie – http://sp91krakow.pl/sp91/szkola/zfss/dokumenty/ ).
  4. Posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się w połowie listopada.

Pin It on Pinterest