Wolontariat

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

W piątek 18 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 91 im. Janusza Kusocińskiego w Krakowie odbyło się spotkanie uczniów z klas od I – III edukacji wczesnoszkolnej i z klas 4 – 6 szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum. Spotkanie to było finałem Tygodnia Dobrych Uczynków zorganizowanego w maju 2018 r. i miało na celu podsumowanie wszystkich działań, jakie zostały w szkole podjęte w ramach akcji szerzenia idei wolontariatu.

Według organizatorów imprezy najlepszą metodą, by przekonać kogoś do bezinteresowanych, pozytywnych zachowań – w tym przypadku pomagania innym –  jest ukazanie mu odpowiedniego wzoru do naśladowania. Dlatego przygotowujący ten apel nauczyciele i pani pedagog zebrali wszystkie informacje o działaniach wolontaryjnych, jakie w szkole miały miejsce przez ostatnie trzy lata, i przedstawili je w formie filmów.

Zapraszamy do obejrzenia filmów:

Pin It on Pinterest