Organizacja Roku Szkolnego

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

     • Rozpoczęcie roku szkolnego: 01.09.2020
     • Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2020 – 31.12.2021
     • Ferie zimowe: 15.02 – 28.02.2021
     • Wiosenna przerwa świąteczna: 01-06.04.2021
     • Egzamin ósmoklasisty: 25-27.05.2021, termin dodatkowy: 16-18.06.2021
     • Zakończenie roku szkolnego: 25.06.2021
     • Wakacje: 26.06.2021 – 31.08.2021

   

 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 04-05.01.2021, 09.04.2021, 24.05.2021, 04.06.2021

Termin zebrań z rodzicami 

  • I semestr
   • 01.09.2020
   • 06.10.2020 (dyżur informacyjny)
   • 03.11.2020 (dyżur informacyjny)
   • 15.12.2020
   • 26.01.2021 
   • II semestr
   • 16.03.2021 (dyżur informacyjny)
   • 20.04.2021 (dyżur informacyjny)
   • 18.05.2021

Pisemne powiadamianie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz ocenach nieodpowiednich i nagannych z zachowania:

   • semestr I  – 15.12.2020
   • semestr II – 11.06.2021

Wystawianie ocen i powiadamianie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych (semestralnych):

  • semestr I do 20.01.2021
  • semestr II do 18.06.2021