Organizacja Roku Szkolnego

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

       • Rozpoczęcie roku szkolnego: 01.09.2022
       • Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2022 – 31.12.2022
       • Ferie zimowe: 30.01 – 12.02.2023
       • Wiosenna przerwa świąteczna: 6-11.04.2023
       • Egzamin ósmoklasisty: 23-25.05.2023, termin dodatkowy: 12-14.06.2023
       • Zakończenie roku szkolnego: 23.06.2023
       • Wakacje: 24.06.2023 – 31.08.2023

 

 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych:  31.10.2022, 14.04.2023 (Lajkonik), 02.05.2023, 22.05.2023, 09.06.2023

 

 

Terminy zebrań z rodzicami 

      KLASY 1-3

I semestr

 • 01.09.2022 (TYLKO KLASY 1)
 • 08.09.2022 (klasy 2-3)
 • 13.10.2022 (dyżur informacyjny)
 • 10.11.2022 (dyżur informacyjny)
 • 15.12.2022

II semestr

 • 19.01.2023 (dyżur informacyjny)
 • 23.02.20223
 • 30.03.2023 (dyżur informacyjny)
 • 18.05.2023 

     KLASY 4-8

I semestr

 • 06.09.2022
 • 11.10.2022 (dyżur informacyjny)
 • 08.11.2022 (dyżur informacyjny)
 • 13.12.2022

 

II semestr

 • 17.01.2023 (dyżur informacyjny)
 • 21.02.2023
 • 28.03.2023 (dyżur informacyjny)
 • 16.05.2023 
 

 

Pisemne powiadamianie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz ocenach nieodpowiednich i nagannych z zachowania:

   • semestr I  d0 13.12.2022
   • semestr II do 16.05.2023

Wystawianie ocen i powiadamianie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych (semestralnych):

  • semestr I do 13.01.2023
  • semestr II do 07.06.2023

Termin zakończenia wystawiania ocen rocznych (semestralnych):

 • semestr I do 20.01.2023 godz. 15.00
 • semestr II do 16.06.2023 godz. 15.00

Pin It on Pinterest