Organizacja Roku Szkolnego

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

     • Rozpoczęcie roku szkolnego: 02.09.2019
     • Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2019 – 01.01.2020
     • Ferie zimowe: 27.01 – 09.02.2020
     • Wiosenna przerwa świąteczna: 09-14.04.2020
     • Egzamin ósmoklasisty: 21-23.04.2020
     • Zakończenie roku szkolnego: 26.06.2020
     • Wakacje: 29.06.2020 – 31.08.2020

   

 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02-03.01.2020, 20.04.2020, 12.06.2020

Termin zebrań z rodzicami 

  • I semestr
   • 17.09.2019
   • 15.10.2019 (dyżur informacyjny)
   • 19.11.2019
   • 17.12.2019 (dyżur informacyjny)
   • 21.01.2020 
   • II semestr
   • 17.03.2020
   • 19.05.2020 

Pisemne powiadamianie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz ocenach nieodpowiednich i nagannych z zachowania:

   • semestr I  – 17.12.2019
   • semestr II – 19.05.2020

Wystawianie ocen i powiadamianie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych (semestralnych):

  • semestr I do 08.01.2020
  • semestr II do 10.06.2020