Organizacja Roku Szkolnego

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 04.09.2023
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31.12.2023
 • Ferie zimowe: 12 – 25.02.2024
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 28.03. – 02.04.2024
 • Egzamin ósmoklasisty: 14 – 16.05.2024, termin dodatkowy: 10.06.2024 – 12.06.2024
 • Zakończenie roku szkolnego: 21.06.2023
 • Wakacje: 22.06.2023 – 31.08.2023

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

29.04.2024

30.04.2024

02.05.2024

13.05.2024

31.05.2024

 

Terminy zebrań z rodzicami 

      KLASY 1-3

I semestr

 • 04.09.2023 (TYLKO KLASY 1)
 • 14.09.2023 
 • 26.10.2023 (dyżur informacyjny)
 • 14.12.2023
 • 01.02.2024

II semestr

 • 21.03.2024 (dyżur informacyjny)
 • 23.05.2024 

     KLASY 4-8

I semestr

 • 12.09.2023
 • 24.10.2023 (dyżur informacyjny)
 • 12.12.2023 
 • 30.01.2024

 

II semestr

 • 19.03.2024 (dyżur informacyjny)
 • 21.05.2024 
 

 

Pisemne powiadamianie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz ocenach nieodpowiednich i nagannych z zachowania:

   • semestr I  d0 11.12.2023
   • semestr II do 17.05.2024

Wystawianie ocen i powiadamianie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych (semestralnych):

  • semestr I do 12.01.2024
  • semestr II do 07.06.2024

Termin zakończenia wystawiania ocen rocznych (semestralnych):

 • semestr I do 19.01.2024 godz. 15.00
 • semestr II do 14.06.2024 godz. 15.00

Pin It on Pinterest