Organizacja Roku Szkolnego

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

       • Rozpoczęcie roku szkolnego: 01.09.2021
       • Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2021 – 31.12.2021
       • Ferie zimowe: 17.01 – 30.01.2022
       • Wiosenna przerwa świąteczna: 14-19.04.2022
       • Egzamin ósmoklasisty: 24-26.05.2021, termin dodatkowy: 13-15.06.2022
       • Zakończenie roku szkolnego: 24.06.2022
       • Wakacje: 27.06.2022 – 31.08.2022

 

 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych:  12.11.2021, 07.01.2022, 02.05.2022, 23.05.2022, 17.06.2022

 

 

Terminy zebrań z rodzicami 

      KLASY 1-3

I semestr

 • 01.09.2021
 • 21.10.2021 (dyżur informacyjny)
 • 25.11.2021
 • 21.12.2021 (dyżur informacyjny)

II semestr

 • 17.02.2022
 • 17.03.2022 (dyżur informacyjny)
 • 28.04.2022 (dyżur informacyjny)
 • 19.05.2022

     KLASY 4-8

I semestr

 • 01.09.2021 TYLKO KLASY 4
 • 07.09.2021 (zebrania online klasy 5-8)
 • 19.10.2021 (dyżur informacyjny)
 • 23.11.2021 
 • 21.12.2021 (dyżur informacyjny)

II semestr

 • 15.02.2022 
 • 15.03.2022 (dyżur informacyjny)
 • 26.04.2022 (dyżur informacyjny)
 • 17.05.2022 
  •  
 

 

Pisemne powiadamianie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz ocenach nieodpowiednich i nagannych z zachowania:

   • semestr I  d0 23.11.2021
   • semestr II do 17.05.2022

Wystawianie ocen i powiadamianie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych (semestralnych):

  • semestr I do 21.12.2021
  • semestr II do 08.06.2022

Termin zakończenia wystawiania ocen rocznych (semestralnych):

 • semestr I do 05.01.2022
 • semestr II do 15.06.2022

Pin It on Pinterest