Historia szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Kalendarium Szkoły 1959 – 2009

1 października 1959 r. – uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 91, os. Handlowe 4 w Krakowie. Pierwszym Dyrektorem został Władysław Zawada.

Od 1 września 1971 r. – z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego – Janusza Nelickiego – powstała pierwsza klasa sportowa o profilu lekkoatletycznym. Opiekę nad nią objął KS „Hutnik” Kraków.

Od  1 września 1972 r. – pod patronatem KS „Hutnik” Kraków powołano kolejną klasę sportową.

W roku szkolnym 1969/1970 – Dyrektor Władysław Zawada przeszedł na emeryturę, a nowym Dyrektorem został nauczyciel wychowania fizycznego – Gustaw Płocharz.

19 maja 1973 r. – odbyła się uroczystość nadania imienia Bohaterów Monte Cassino szczepowi ZHP w naszej szkole oraz wręczenie sztandaru z okazji 29 rocznicy bitwy.

2 czerwca 1973 r. – Szkole nadano imię Janusza Kusocińskiego. W uroczystościach uczestniczyli: siostra Janusza Kusocińskiego – Janina Czaplińska, przedstawiciele władz dzielnicy, zaproszone delegacje szkół o tym samym imieniu oraz rodzice. Siostra Janusza Kusocińskiego dokonała odsłonięcia tablicy pamiątkowej.

W roku szkolnym 1973/1974 na wniosek Ministerstwa Oświaty i Wychowania została utworzona Szkoła Sportowa. W tym roku rozpoczęto nauczanie sportowe w 4  oddziałach klas piątych. Dwa oddziały o profilu lekkoatletycznym i dwa piłki ręcznej.

1 września 1974 r. – Komitet Rodzicielski przekazał Szkole sztandar.

Od 1981 roku Szkoła jest organizatorem Międzynarodowego Turnieju Młodzików w Piłce Ręcznej o Puchar Lajkonika. Turniej organizowany był tylko dla dziewcząt.

Od 1983 roku Międzynarodowego Turnieju Młodzików w Piłce Ręcznej o Puchar Lajkonika organizowany jest również dla chłopców.

W latach 1985 – 1990 Dyrektorem Szkoły była Pani Zofia Szpik.

W maju 1990 roku nauczyciele klas lekkoatletycznych wraz z Dyrektorem ds. sportu Waldemarem Gramkiem zorganizowali po raz pierwszy zawody lekkoatletyczne dla młodzików – Mityng „Krak”

W roku szkolnym 1990/1991 Dyrektorem Szkoły został Stanisław Baran – komendant szczepu działającego na terenie Szkoły „Czerwone Maki” im. Bohaterów Monte Cassino.

W 1993 roku z inicjatywy dyrekcji, nauczycieli wychowania fizycznego oraz rodziców powołano do życia SKS „Kusy” z sekcjami lekkiej atletyki oraz piłki ręcznej zrzeszonymi w Polskich Związkach Sportowych.

1 września 1999 r. w wyniku przeprowadzonej reformy oświaty na bazie ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 91 powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1 w skład, którego weszły: Szkoła Podstawowa Nr 91 i Gimnazjum Nr 47.

W latach 2000 – 2006 funkcję dyrektora Szkoły pełnił Pan Waldemar Gramek.

23 listopada 2001 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kompleksu sportowego – hali wraz z krytą pływalnią.

14 lutego 2003 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowego kompleksu sportowego.

1 września 2006 r. dyrektorem Szkoły został Pan Wojciech Miodoński.

Styczeń 2009 r. – nadanie Gimnazjum Nr 47 imienia Janusza Kusocińskiego.

Pin It on Pinterest