Wynajem pomieszczeń

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń: Plik 1

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępniania powierzchni i pomieszczeń: Plik 2