OGIEŃ – maj

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Wyniki szkolnego konkursu plastycznego „Wielki wynalazca – Ignacy Łukasiewicz”            28.05.2021 r. 

 

Konkurs plastyczny był skierowany do wszystkich Uczniów. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie plakatu o życiu i działalności Ignacego Łukasiewicza i o jego wynalazku – lampie naftowej.

Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu nagród, wyróżnień i dyplomów za udział, ze względu na bardzo zróżnicowany poziom wykonanych prac, interpretację tematu, wkład pracy dzieci w wykonanie.

W kategorii klas 1 – 3

Nagrody otrzymują:

  • Michał Kołaś z kl. 3a
  • Lena Pasierb z kl. 2d
  • Bruno Baryła z kl. 1d

Wyróżnienia otrzymują:

  • Piotr Bednarczyk z kl. 2b
  • Adam Matusik z kl. 3a

Za udział dyplomy otrzymują:

  • Julia Grzanka z kl. 1d
  • Ida Kułakowska z kl. 1b

W kategorii klas  4 – 6

Nagrodę otrzymuje Lena Wywiał z kl. 4c

Wyróżnienia otrzymują:

Maja Gos z kl. 4d
Wiktoria Jeziorska z kl. 4d

W kategorii klas 7 – 8

Nagrodę otrzymuje Gabriela Paciorek z kl. 8a

 

Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.

Baner akcji

 

Spotkania ze strażakami oraz warsztaty na Łąkach Nowohuckich

W maju uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Dzieci miały najpierw pogadankę na temat przyczyn powstawania pożarów, ich skutków oraz bezpiecznego zachowania się podczas pożaru. W części drugiej uczestniczyły w pokazie sprzętu gaśniczego .Klasy trzecie odbyły warsztaty przyrodnicze na Łąkach Nowohuckich zorganizowanych przez Pracownię Animacji Ekologicznej działającej przy DK im. C. K. Norwida w Krakowie. Dzieci pod opieką botaników poznały najważniejsze gatunki roślin i zwierząt żyjących na łące. Nauczyły się je rozróżniać oraz dowiedziały się w jaki sposób chronić unikatową przyrodę łąk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest