PROGRAM #SU-W-Ak

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

 

W Naszej Szkole, w obecnym roku szkolnym, realizowany jest Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”.

Program #SU-w-ak jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Operatorem programu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego.

 

Celem programu jest aktywizowanie samorządów uczniowskich, promocja samorządności uczniowskiej w szkołach, finansowe wsparcie działalności samorządów uczniowskich krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podnoszenie umiejętności organizacyjnych organów samorządów uczniowskich.

W klasach 4, w grudniu, jest realizowany projekt: Warsztaty Bożonarodzeniowe. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów został sfinansowany z środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak („Samorząd Uczniowski w Akcji”), którego operatorem jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.

Koordynatorzy programu: Grzegorz Włodarczyk, Monika Błażowska, Barbara Bielawska, Aleksandra Błażewicz.

 

Pin It on Pinterest