Cennik

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

CENNIK

PŁYWALNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 91

w KRAKOWIE

Od 01.07.2020 r. ceny PROMOCYJNE biletów
od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 – 15.00
Bilet normalny 8 zł.
Bilet ulgowy 5 zł.
Bilety promocyjne dotyczą klientów indywidualnych.
ZAPRASZAMY

 

 

 1. Bilet normalny – 12 zł/h

  12 zł za pierwszą godzinę każda następna minuta 0,20 zł,

 2. Bilet ulgowy* – 10 zł/h

  10 zł za pierwszą godzinę każda następna minuta 0,16 zł,

 1. Bilet studencki* – 10 zł/h

 2. Bilet seniora* 60+ – 8 zł/h

 3. KKR 3+
  – normalny   – 6 zł/h
  – ulgowy      – 5 zł/

 1. Bilet rodzinny (2+1) – 27 zł/h

 2. Bilet rodzinny (2+2) – 32 zł/h

 3. Bilet rodzinny (2+3) – 37 zł/h

 4. Sauna  0,50 gr/min

 5. Wstęp wolny **
 6. Karnety w cenie:

 • 70 zł do wykorzystania – 80 zł
 • 100 zł do wykorzystania – 115 zł

 • 140 zł do wykorzystania – 160 zł

plus kaucja za kartę 20 zł

*) Bilet ulgowy przysługuje: uczniom  (za każdorazowym okazaniem legitymacji szkolnej), studentom  i doktorantom (za okazaniem legitymacji) do 26 lat, rencistom, emerytom (za okazaniem legitymacji), osobom niepełnosprawnym (za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej). Opiekun osoby niepełnosprawnej – wstęp wolny.

**) Wstęp wolny – Dla weterana za okazaniem legitymacji. Na podstawie  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569) „Art. 30a. 1. Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.