Ocena jakości wody

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

 

Ocena jakości wody z dnia 27.01.2021 r.

Woda na basenie przy Szkole Podstawowej nr 91 spełnia wymagania parametrów ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Następne planowanie badanie wody 14.02.2021 r.

Oceny jakości wody dokonuje firma – JARS