Ocena jakości wody

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

 

 

Wyniki badań wody z dnia 17.04.2024 r.

 

Niniejszym podaje się do ogólnej wiadomości, że jakość wody basenowej na basenie SP nr 91 os Handlowe 4 w Krakowie spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

 

Następnie badanie wody w dniu: 17.05.2024 r.

Oceny jakości wody dokonuje firma – GBA Polska (dawniej JARS)

Pin It on Pinterest