Ocena jakości wody

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Ocena jakości wody z dnia 07.01.2019 r.

Woda na basenie przy Szkole Podstawowej nr 91 nie spełnia wymogów parametrów ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Wystąpiły przekroczenia fizykochemiczne:

Chlor wolny Jacuzzi norma 0,7 – 1,00 obecnie jest 0,54,

Chromoforom Jacuzzi norma 0 – 0,03 obecnie jest 0,05,

Chloroform system cyrkulacji jacuzzi norma 0 – 0,03 obecnie jest 0,052.

Zostaną podjęte działania naprawcze.

Następne planowanie badanie wody 21.01.2019 r.

Oceny jakości wody dokonuje firma – JARS