Ocena jakości wody

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Ocena jakości wody z dnia 09.10.2019 r.

Woda na basenie przy Szkole Podstawowej nr 91 spełnia wymagania parametrów ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Następne planowanie badanie wody 23.10.2019 r.

Wystąpiły następujące przekroczenia fizykochemiczne:

Zostaną przeprowadzone działania naprawcze,

Nie wpływa to na zdrowie osób korzystających z basenu.

Oceny jakości wody dokonuje firma – JARS