Ocena jakości wody

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

 

Wyniki badań wody z dnia 11.01.2022 r.

Niniejszym podaje się do ogólnej wiadomości, że jakość wody basenowej na basenie SP nr 91 os Handlowe 4 w Krakowie spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Następnie badanie wody w dniu: 25.01.2022 r.

Oceny jakości wody dokonuje firma -JARS. 

Pin It on Pinterest