Ocena jakości wody

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Ocena jakości wody z dnia 14.05.2019 r.

Woda na basenie przy Szkole Podstawowej nr 91 spełnia wymagania parametrów ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Wystąpiły przekroczenia fizykochemiczne.

Chloroform jacuzzi norma 0-003 obecnie: 0,18

Chloroform starem cyrkulacji jacuzzi norma 0-03 obecnie: 0,16

Zostaną przeprowadzone działania naprawcze.

Następne planowanie badanie wody 28.05.2019 r.

Oceny jakości wody dokonuje firma – JARS