Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego została beneficjentem programu pn. Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 w roku szkolnym 2023/2024. NPRCZ 2.0 jest kolejną edycją wieloletniego programu nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Ze względu na skalę oddziaływania jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za Priorytet 3, czyli zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych, odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Umiejętność czytania ze zrozumieniem warunkuje aktywny udział w życiu społecznym oraz determinuje sposób radzenia sobie ze zmianami na rynku pracy. Wzmocnienie czytelnictwa wśród najmłodszych jest więc inwestycją w ich kompetencje społeczne. W ramach Priorytetu 3, szkoły mogły starać się o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych i wyposażenia bibliotek.

Nasza Szkoła otrzymała dotację w wysokości 15.000,00 zł. Należy zaznaczyć, że 12.000,00 zł pochodzi z dotacji ministerstwa, a organ prowadzący Naszą Szkołę, czyli Gmina Miejska Kraków w ramach realizacji celów NPRCZ 2.0 przeznaczyła 3.000,00 zł, jako wkład własny.

 


 

Pin It on Pinterest