Aktualności

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

 


 

W związku z wprowadzeniem obostrzeń w województwie małopolskim od 17.10.2020 r. basen przy Szkole Podstawowej nr 91 zostaje zamknięty do odwołania.

PŁYWALNIA – AKTUALNOŚCI

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 91 W KRAKOWIE W USTANOWIONYCH OGRANICZENIACH I ZAKAZACH W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2010 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii określa się:

W celu uniknięcia gromadzenia i odstępu pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami korzystającymi z pływalni wprowadzono następujące zasady:

 1. Na terenie pływalni do chwili wejścia pod prysznic obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust.
 2. W kolejce do kasy należ zachować wymagane odległości (1,5 m) miedzy osobami oczekującymi.
 3. Wprowadzono zasadę dezynfekcji szatni oraz pomieszczeń sanitarnych 4 x podczas funkcjonowania obiektu.
 4. Na ścianach przed kasą oraz w szatniach zamontowano dozowniki z płynem dezynfekcyjnym.
 5. Wyłączono z użytkowania szatnię przed kasą oraz miejsca do siedzenia,
 6. Prowadzono zasadę korzystania co trzeciej szafki w przebieralni.
 7. W przebieralni i strefie z prysznicami oraz tam gdzie to możliwe zwraca się uwagę użytkowników na:

 

 1. Zachowywanie dystansu 1,5 metrów pomiędzy osobami,
 2. Korzystanie z przebieralni,
 3. Konieczności mycia i dezynfekcji rąk po kontakcie z często dotykanymi elementami wyposażenia (klamki, uchwyty do szafek, przełączników, kranów itd.)
 4. Nie przedłużanie pobytu po opuszczeniu niecki basenowej,
 5. Korzystanie z toalety przed prysznicem,
 6. Dokładnie mycie całego ciało mydłem,
 7. Przed wejściem na hale basenową przejście przez nogo myjkę,
 8. Zabronione jest przebywanie na terenie pływalni (przed kasami w szatni
  i hali basenowej) osób nie korzystających z pływalni.

 

Na hali basenowej:

 1. Stosować się do poleceń Ratowników,
 2. Podczas pływania można korzystać wyłącznie z własnego sprzętu,
 3. Podczas pływania zachować odległości 1,5 m,
 4. Pływalnia nie udostępnia przyrządów do nauki pływania,
 5. Podmioty zewnętrzne zobowiązane są we własnym zakresie do każdorazowej dezynfekcji przyrządów po każdym użyciu.

Dodatkowo zabrania się korzystania z pływalni osobom:

 1. z objawami ostrej infekcji przede wszystkim górnych dróg oddechowych,
 2. złego samopoczucia,
 3. o podwyższonej temperatury ciała.

Powyższe zasady obowiązują do czasu złagodzenia obostrzeń.

PŁYWALNIA CZYNNA JEST W GODZINACH 

PONIEDZIAŁEK  – 16:30.00 – 22:00

WTOREK – 18:00 – 22.00

ŚRODA – 16:30 – 22.00

w godzinach 18:00 – 18:45 pływalnia jest niedostępna dla klientów indywidualnych

CZWARTEK – 16:30 – 22.00

w godzinach 19:30 – 20:30 pływalnia jest niedostępna dla klientów indywidualnych.

Bilety we czwartek od godziny 20:30 w cenie promocyjnej.

PIĄTEK – 16:30 – 22.00
pon-piątek: ostatnie wejście na basen 20.45

SOBOTA – 09.00 – 21.00 

NIEDZIELA – 10.00 – 21.00
sob-niedziela: ostatnie wejście na basen 19.45

Sauna czynna: 

Pn – Pt – 17.00 – 21.30

Sb – Nd – 16.00 – 20.30

Harmonogram rezerwacji torów basenowych 15.09.2020 r.

Facebook Basen os. Handlowe

Jak dojechać

Regulamin obiektu basenowego przy SP 91 Kraków

 

Na pływalni istnieje możliwość wynajęcia całej pływalni lub poszczególnych torów

– w tej sprawie proszę o kontaktować się z sekretariatem szkoły  pod nr 12.644.24.75 w.20