Aktualności

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

U W A G A 
28 maja
BASEN ZAMKNIĘTY
 
 
 
U W A G A 
Od marca w soboty i niedziele basen czynny do 21:00 
ostatnie wejście godzina 19:45
Z A P R A S Z A M Y 
 
  
ZMIANA GODZIN DZIAŁANIA SAUNY
 
poniedziałek – piątek: 18-21
sobota – niedziela: 15-18
 
 
 
U W A G A
 
Ceny biletów od 01.09.2022r. ulegają zmianie 
Normalny – 16 zł
Ulgowy – 14 zł
Senior – 12 zł
Studencki – 14 zł
Rodzinny (2+1) – 32 zł
Rodzinny (2+2) – 37 zł
Rodzinny (2+3) – 40 zł
KKR 3+ normalny – 11 zł
KKR 3+ ulgowy – 10 zł
normalny „N” – 11 zł
ulgowy „N” – 10 zł
 
 
 
Harmonogram rezerwacji torów:
 

Harmonogram rezerwacji torów 2023

 

PŁYWALNIA CZYNNA JEST W GODZINACH 

PONIEDZIAŁEK  – 16:30- 22:00

WTOREK – 16:30 – 22:00

ŚRODA – 16:30 – 22:00

CZWARTEK – 16:30 – 22:00

PIĄTEK – 16:30 – 22:00

0statnie wejście na basen g. 20:45

SOBOTA – 11:15 – 21:00

NIEDZIELA – 10:00 – 21:00

0statnie wejście na basen g. 19:45

Sauna czynna

PONIEDZIAŁEK  – PIĄTEK: 18:00 – 21:00

SOBOTA – NIEDZIELA: 15:00 – 18:00

Przed skorzystaniem z sauny należy zapoznać się z instrukcją:

Instrukcja Użytkowania Sauny

O dostępności torów proszę wcześniej zadzwonić do kasy baseny pod nr telefonu:

12 644 24 75 w.50 , po 16:30

Facebook Basen os. Handlowe

Jak dojechać

Regulamin obiektu basenowego przy SP 91 Kraków

 

Na pływalni istnieje możliwość wynajęcia całej pływalni lub poszczególnych torów

– w tej sprawie proszę o kontaktować się z sekretariatem szkoły  pod nr 12.644.24.75 w.20

 
SZANOWNI PAŃSTWO
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 01.12.2021 r. zmienia się ilość osób mogących korzystać z basenów i zostaje zmniejszona do 50% zapełnienia obiektu, limit nie dotyczy osób zaszczepionych.
 
Istnieje możliwość korzystania z basenu za dobrowolnym okazaniem certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie.
W przeciwnym wypadku nie ma możliwości korzystania z obiektu lub będzie wliczona do osób nie zaszczepionych
 
 
 
 
Osoby które nie wykorzystały karnetów ,będą mogły to zrobić przepisując karnet w kasie basenu do końca roku.
Po 01.01.2022r. niewykorzystane karnety utracą ważność. 
 
 
 
 
 
 
 
 Przed przybyciem na basen, należy wcześniej sprawdzić dostępność torów, na grafiku rezerwacji i sprawdzić telefonicznie jakie jest obłożenie torów w KASIE BASENU, w godzinach otwarcia basenu, pod nr telefonu
12 644 24 75   w.50 

 

Przypominamy jednocześnie o konieczności przestrzegania wszelkich nakazów i zakazów wynikających z aktualnych przepisów prawa, a dotyczących reżimu sanitarnego SARS-CoV-2, oraz do stosowania się do poleceń personelu basenu. Dziękujemy

 

NA TERENIE PŁYWALNI (do wejścia pod prysznic) OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY NAKAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA.

CHROŃMY SIEBIE I PRACOWNIKÓW BASENU ! ! !

PŁYWALNIA – AKTUALNOŚCI

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 91 W KRAKOWIE W USTANOWIONYCH OGRANICZENIACH I ZAKAZACH W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2010 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii określa się:

W celu uniknięcia gromadzenia i odstępu pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami korzystającymi z pływalni wprowadzono następujące zasady:

 1. Na terenie pływalni do chwili wejścia pod prysznic obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust.
 2. W kolejce do kasy należ zachować wymagane odległości (1,5 m) miedzy osobami oczekującymi.
 3. Wprowadzono zasadę dezynfekcji szatni oraz pomieszczeń sanitarnych 4 x podczas funkcjonowania obiektu.
 4. Na ścianach przed kasą oraz w szatniach zamontowano dozowniki z płynem dezynfekcyjnym.
 5. Wyłączono z użytkowania szatnię przed kasą oraz miejsca do siedzenia,
 6. Prowadzono zasadę korzystania co trzeciej szafki w przebieralni.
 7. W przebieralni i strefie z prysznicami oraz tam gdzie to możliwe zwraca się uwagę użytkowników na:

 

 1. Zachowywanie dystansu 1,5 metrów pomiędzy osobami,
 2. Korzystanie z przebieralni,
 3. Konieczności mycia i dezynfekcji rąk po kontakcie z często dotykanymi elementami wyposażenia (klamki, uchwyty do szafek, przełączników, kranów itd.)
 4. Nie przedłużanie pobytu po opuszczeniu niecki basenowej,
 5. Korzystanie z toalety przed prysznicem,
 6. Dokładnie mycie całego ciało mydłem,
 7. Przed wejściem na hale basenową przejście przez nogo myjkę,
 8. Zabronione jest przebywanie na terenie pływalni (przed kasami w szatni
  i hali basenowej) osób nie korzystających z pływalni.

 

Na hali basenowej:

 1. Stosować się do poleceń Ratowników,
 2. Podczas pływania można korzystać wyłącznie z własnego sprzętu,
 3. Podczas pływania zachować odległości 1,5 m,
 4. Pływalnia nie udostępnia przyrządów do nauki pływania,
 5. Podmioty zewnętrzne zobowiązane są we własnym zakresie do każdorazowej dezynfekcji przyrządów po każdym użyciu.

Dodatkowo zabrania się korzystania z pływalni osobom:

 1. z objawami ostrej infekcji przede wszystkim górnych dróg oddechowych,
 2. złego samopoczucia,
 3. o podwyższonej temperatury ciała.

Powyższe zasady obowiązują do czasu złagodzenia obostrzeń.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/baseny-i-sauny?fbclid=IwAR3LyfYnfj8fBrkrQkM_Yp1Yc6ThmtvjR4DJvDbbzqR-SY-p2VO3qnBZF58

 

Pin It on Pinterest