Aktualności

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

 
U W A G A
 
Informujemy, że z przyczyn od nas nie zależnych, przerwa technologiczna zostaje wydłużona do 29.08.2021r. włącznie
 
P R O M O C J A 
30 i 31.08.2021r. basen będzie czynny w godzinach 10.00 – 21.00 
CENY BILETÓW
10-14 – 5 zł/h
14-21 – 10 zł/h 
 
 
U W A G A
 
Ceny biletów i rezerwacji torów od 01.09.2021r. ulegają zmianie 
Bilet normalny – 14 zł/h
Bilet ulgowy – 12 zł/h
Bilet studencki – 12 zł/h
Bilet seniora 60+ – 10 zł/h
KKR 3+ normalny – 8 zł/h
                    ulgowy – 7 zł\h
Bilet rodzinny(2+1) – 30 zł/h
Bilet rodzinny (2+2) – 35 zł/h
Bilet rodzinny (2+3) – 40 zł/h
Koszt rezerwacji torów 90 zł/h netto
                                        110,7 zł/h brutto
 
 
 
Osoby które nie wykorzystały karnetów ,będą mogły to zrobić przepisując karnet w kasie basenu do końca roku.
Po 01.01.2022r. niewykorzystane karnety utracą ważność. 
 
 
 
 
 
 
 
 Przed przybyciem na basen, należy wcześniej sprawdzić dostępność torów, na grafiku rezerwacji i sprawdzić telefonicznie jakie jest obłożenie torów w KASIE BASENU, w godzinach otwarcia basenu, pod nr telefonu
12 644 24 75   w.50 

Harmonogram rezerwacji torów basenowych 2021/2022

 

Przypominamy jednocześnie o konieczności przestrzegania wszelkich nakazów i zakazów wynikających z aktualnych przepisów prawa, a dotyczących reżimu sanitarnego SARS-CoV-2, oraz do stosowania się do poleceń personelu basenu. Dziękujemy

 

NA TERENIE PŁYWALNI (do wejścia pod prysznic) OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY NAKAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA.

CHROŃMY SIEBIE I PRACOWNIKÓW BASENU ! ! !

PŁYWALNIA – AKTUALNOŚCI

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 91 W KRAKOWIE W USTANOWIONYCH OGRANICZENIACH I ZAKAZACH W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2010 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii określa się:

W celu uniknięcia gromadzenia i odstępu pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami korzystającymi z pływalni wprowadzono następujące zasady:

 1. Na terenie pływalni do chwili wejścia pod prysznic obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust.
 2. W kolejce do kasy należ zachować wymagane odległości (1,5 m) miedzy osobami oczekującymi.
 3. Wprowadzono zasadę dezynfekcji szatni oraz pomieszczeń sanitarnych 4 x podczas funkcjonowania obiektu.
 4. Na ścianach przed kasą oraz w szatniach zamontowano dozowniki z płynem dezynfekcyjnym.
 5. Wyłączono z użytkowania szatnię przed kasą oraz miejsca do siedzenia,
 6. Prowadzono zasadę korzystania co trzeciej szafki w przebieralni.
 7. W przebieralni i strefie z prysznicami oraz tam gdzie to możliwe zwraca się uwagę użytkowników na:

 

 1. Zachowywanie dystansu 1,5 metrów pomiędzy osobami,
 2. Korzystanie z przebieralni,
 3. Konieczności mycia i dezynfekcji rąk po kontakcie z często dotykanymi elementami wyposażenia (klamki, uchwyty do szafek, przełączników, kranów itd.)
 4. Nie przedłużanie pobytu po opuszczeniu niecki basenowej,
 5. Korzystanie z toalety przed prysznicem,
 6. Dokładnie mycie całego ciało mydłem,
 7. Przed wejściem na hale basenową przejście przez nogo myjkę,
 8. Zabronione jest przebywanie na terenie pływalni (przed kasami w szatni
  i hali basenowej) osób nie korzystających z pływalni.

 

Na hali basenowej:

 1. Stosować się do poleceń Ratowników,
 2. Podczas pływania można korzystać wyłącznie z własnego sprzętu,
 3. Podczas pływania zachować odległości 1,5 m,
 4. Pływalnia nie udostępnia przyrządów do nauki pływania,
 5. Podmioty zewnętrzne zobowiązane są we własnym zakresie do każdorazowej dezynfekcji przyrządów po każdym użyciu.

Dodatkowo zabrania się korzystania z pływalni osobom:

 1. z objawami ostrej infekcji przede wszystkim górnych dróg oddechowych,
 2. złego samopoczucia,
 3. o podwyższonej temperatury ciała.

Powyższe zasady obowiązują do czasu złagodzenia obostrzeń.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/baseny-i-sauny?fbclid=IwAR3LyfYnfj8fBrkrQkM_Yp1Yc6ThmtvjR4DJvDbbzqR-SY-p2VO3qnBZF58

PŁYWALNIA CZYNNA JEST W GODZINACH 

PONIEDZIAŁEK  – 16:30- 22:00

WTOREK – 16:30 – 22:00

ŚRODA – 16:30 – 22:00

CZWARTEK – 16:30 – 22:00

PIĄTEK – 16:30 – 22:00

0statnie wejście na basen g.20:50

SOBOTA – 12:00 – 21:00

NIEDZIELA – 10:00 – 21:00

0statnie wejście na basen g.19:50

Sauna nieczynna

O dostępności torów proszę wcześniej zadzwonić do kasy baseny pod nr telefonu:

12 644 24 75 w.50 , po 16:30

Facebook Basen os. Handlowe

Jak dojechać

Regulamin obiektu basenowego przy SP 91 Kraków

 

Na pływalni istnieje możliwość wynajęcia całej pływalni lub poszczególnych torów

– w tej sprawie proszę o kontaktować się z sekretariatem szkoły  pod nr 12.644.24.75 w.20