Szkolny ogród czterech żywiołów

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Szkolny Ogród Czterech Żywiołów

Nasza Szkoła została laureatem XI edycji konkursu Funduszu Naturalnej Energii za projekt ekologiczny: „Szkolny Ogród Czterech Żywiołów”.

Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.

Czek na 10 000 PLN

Czek na 10 000 PLN

 

Celem nadrzędnym szkolnego projektu ekologicznego jest poznanie przez uczniów bioróżnorodności w najbliższym otoczeniu, stworzenie miejsca sprzyjającego prowadzeniu działań z zakresu edukacji ekologicznej
z wykorzystaniem aktywnych i terenowych form pracy oraz zaangażowanie społeczności lokalnej (uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy Szkoły) do działań na rzecz środowiska.

Dzięki wsparciu finansowemu Szkoła będzie mogła zakupić m.in. pomoce dydaktyczne niezbędne do wykonywania doświadczeń na lekcjach przyrodniczych (np. mikroskop, lupa, lornetka) ; sadzonki drzew i krzewów.

Otrzymaliśmy czek na 10000 PLN

Otrzymaliśmy czek na 10000 PLN

 

Konkurs skierowany był m.in. do samorządów, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie 8 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego.

Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców, Nauczycieli do uczestnictwa w warsztatach i konkursach organizowanych w ramach projektu.

 

Grafika - informacje o projekcieGrafika z tytułem woda-marzec.Plakat z napisem ziemia-kwiecieńPlakat z napisem ogień - majPlakat z napisem powietrze - czerwiec

 

 

Pin It on Pinterest