Obchody Roku Jubileuszowego.

W dniu otwarcia obchodów Roku Jubileuszowego, 1-go października, Pierwszoklasiści brali udział w uroczystym Ślubowaniu oraz Pasowaniu na uczniów naszej szkoły.